Vẽ các đường cong hình học

Trong kỹ thuật thường gặp những đường cong khác nhau. Sau đây là phương pháp vẽ một số đường cong phẳng.

Bạn đang xem: Cách vẽ elip bằng hình thoi


Các đường cong vẽ bằng compa

A. Vẽ ô van

    Ô van là đường cong khép bí mật được tạo bởi bốn cung tròn từng đôi một đối xứng. Ô van có hai trục đối xứng vuông góc với nhau gọi là trục dài cùng trục ngắn của ô van. Lúc vẽ người ta đến biết độ nhiều năm của nhị trục đó.(Quan sát đoạn video clip hình 2.22)Ví dụ: Vẽ ô van biết trục dài AB cùng trục ngắn CD.Cách vẽ như sau:

– Vẽ cung tròn tâm O, nửa đường kính OA cắt– OC kéo dài tại E; cung tròn trung khu C, bán kính CE cắt AC tại F.– Vẽ trung trực của AF cắt OA tại O1, cắt OD tại O3.– Lấy O4 đối xứng với O3, O2 đối xứng với O1 qua O. Nối O3 với O1 với O2 , nối O4 với O1 với O2. Bốn tia này sẽ là giới hạn những cung tròn tâm O1, O2, O3, O4; tạo thành ô van.– Vẽ các cung tròn trọng tâm O1, bán kính O1A; chổ chính giữa O2, nửa đường kính O2B; chổ chính giữa O3 nửa đường kính O3C; trung ương O4 bán kính O4D ta được hình ô van cần dụng

a1_13Med_Prog

B. Đường xoáy ốc nhiều vai trung phong

    Đường xoắy ốc nhiều trọng tâm là đường cong phẳng tạo bởi những cung tròn có chào bán kính không giống nhau nối tiếp nhau.Khi vẽ người ta cho biết khoảng giải pháp giữa những tâm.+ Vẽ đường xoáy ốc 2 tâm: (Quan tiếp giáp đoạn video sau)

– Lấy O1 làm cho tâm, bán kính O1 – O2 vẽ cung O2– 1– Lấy O2 có tác dụng tâm, bán kính O2 – 1 vẽ cung 1–2– Lấy O1 làm tâm, nửa đường kính O1 – 2 vẽ cung 2–3...

+ Vẽ đường xoáy ốc 3 tâm: (Quan gần cạnh đoạn video sau)

– Lấy O1 làm tâm, bán kính O1 – O3 vẽ cung O3. 1– Lấy O2 làm cho tâm, nửa đường kính O2 – 1 vẽ cung 1–2– Lấy O3 làm tâm, nửa đường kính O3.2 vẽ cung 2–3– Lấy O1 làm cho tâm, nửa đường kính O­1 – 3 vẽ cung 3 – 4

+ Vẽ đường xoáy ốc 4 tâm: (Quan cạnh bên đoạn clip sau).

– Lấy O1 làm cho tâm, nửa đường kính O1 – O2 vẽ cung O2–1– Lấy O4 có tác dụng tâm, nửa đường kính O4 – 1 vẽ cung 1–2– Lấy O3 có tác dụng tâm nửa đường kính O3.2 vẽ cung 2–3– Lấy O2 lâm tâm bán kính O2 – 3 vẽ cung 3 – 4...

xoaioc2tam
Med_Prog


Vẽ các đường cong bằng thước cong

A. Elip

Elip là quỹ tích của điểm có tổng số khoảng giải pháp đến hai điểm cố định F1 và F2 là một hằng số.

MF 1 + MF 2 = 2a

F1 cùng F2­ gọi là tiêu điểm của elip (khoảng biện pháp F1F2 Vẽ nhì đường tròn vai trung phong O, đường kính là AB cùng CD. Chia 2 đường tròn đó ra làm 12 phần đều nhau Từ các điểm phân chia 1, 2, 3...và 1", 2", 3"... Kẻ các đường thẳng tuy nhiên song với trục AB với CD.

Giao điểm của những đường 1 –1", 2 – 2" là những điểm nối thành Elip.

* Vẽ Elip lúc biết 2 đường kính liên hợp EF với GH* Phương pháp hai chùm tia: (hình 2.28).

Qua E và F kẻ MP với NQ // GH Qua G và H kẻ PQ cùng MN // EF Chia những đoạn OH, PH, quốc hội ra làm cho 3 phần bằng nhau bởi những điểm 1, 2, 3 cùng 1",2", 3" (H là điểm tầm thường 3 cùng 3" của cả 3 đoạn này) Nối E với các điểm 1", 2" thuộc PH và với 1, 2 thuộc OH ; nối F với các điểm 1", 2" thuộc HQ cùng 1, 2 thuộc OH. Giao điểm của 2 tia tương ứng thuộc 2 chùm tia E và F xác định những điểm thuộc Elip.

* Phương pháp tám điểm (hình 2. 29).

Qua A và B kẻ đường thẳng song song với CD, qua C và D kẻ nhì đường thẳng tuy nhiên song với AB ta được hình bình hành EFGH. Dựng tam giác vuông cân nặng EIC (vuông tại I). Vẽ cung tròn trọng tâm C, nửa đường kính CI cắt đường thẳng EF tại K với L. Qua K với L vẽ những đường thẳng song song với CD, các đường thẳng này cắt những đường chéo EG cùng HF tại 4 điểm 1,2, 3, 4 là những điểm thuộc elip cần xác định.

*

*

*
*

B. Parabôn

Parabôn là quỹ tích những điểm giải pháp đều một điểm cố định và một đường thẳng cố định (hình 2.30).Ví dụ: điểm M thuộc parabôn ta có

MF = MH

Điểm cố định F gọi là tiêu điểm của parabôn, đường thẳng d cố định gọi là đường chuẩn của parabôn, đường thẳng Ox kẻ qua F vuông góc với trục d là trục của parabôn.Cách vẽ parabôn+ Vẽ parabôn khi biết tiêu điểm F với đường chuẩn.Cách vẽ hình 2.31

Trên trục đối xứng Ox lấy một điểm bất kì, ví dụ điểm 1.Quay cung tròn trung ương F, nửa đường kính r2 (bằng khoảng cách từ điểm O đến điểm1)cắt đường thẳng tuy vậy song với d và đi sang một tại nhì điểm. Hai điểm đó đó là hai điểm thuộc parabôn. Những điểm không giống cũng xác định tương tự.

+ Vẽ parabôn nội tiếp trong một góc cho trước (hình 2.32).

mang lại gócĠ. Vẽ parabôn chứa hai điểm A cùng B đồng thời nội tiếp trong góc AOB. Phân tách đều cạnh BO và OA thành một số phần như nhau bằng những điểm 1, 2, 3, 4,5 và 1" , 2" ,3", 4" , 5" ... Nối những điểm phân chia tương ứng 1–1", 2–2", 3 – 3", 4–4", 5–5" Từ các điểm 2", 4 cùng kẻ các đường thẳng tuy nhiên song với trung tuyến OI tới cắt các đoạn thẳng 44" cùng 22" ta được nhị điểm C và D là những điểm thuộc Prabôn. Các điểm E, F xác định tương tự. Coi hình 3.32

Phương pháp vẽ parabôn này gọi là phương pháp hai hàng điểm.

*

*

*

C. Hypécbôn

Hypécbôn là quỹ tích những điểm có hiệu khoảng giải pháp tới nhị điểm cố định F1 với F2 bằng một hằng số.

½MF1 – MF2 ½ = A1A2 = 2a

F1 cùng F2 gọi là tiêu điểm của Hypécbôn, đường thẳng nối nhị tiêu điểm F1 cùng F2 là trục hypécbôn, nhì điểm A1và A2 là hai đỉnh của hypécbôn (hình 3.33).Cách vẽ hypécbôn Khi biết hai tiêu điểm F1, F2 cùng hai đỉnh của nó như sau:

bên trên trục Ox, lấy một điểm tuỳ ý quanh đó hai tiêu điểm (điểm 2 chẳng hạn). Tảo cung vai trung phong F1, nửa đường kính r2 = A1 2, quay cung tròn tâm F2, nửa đường kính R2 = A2 2 và nhận được giao điểm S là một điểm thuộc hypécbôn. Những điểm không giống cũng thực hiện tương tự (hình 2.34).

Trên hình 2.34 ta vẽ đường tròn trung ương O tất cả đường kính F1 F2 cùng hình chữ nhật có 2 cạnh qua A1, A2 để xác định nhị đường tiệm cận của hypécbôn.

*

*

D. Đường sin

Đường sin là đường cong gồm phương trình y = sinx.Cách vẽ đường sin được mô tả trong hình 2.35.

Vẽ đường tròn cơ sở trung khu O, bán kính R. Trên O"x lấy đoạn O"A = 2( R; phân tách đều đường tròn cơ sở với đoạn thẳng O"A thành một số phần như nhau (12 phần chẳng hạn) bằng các điểm 1, 2, 3, 4 ...và 1" , 2", 3", 4"... Qua các điểm 1, 2, 3, ...trên đường tròn cơ sở kẻ các đường thẳng tuy vậy song với trục O"x và qua các điểm 1", 2", 3"...trên trục O"x kẻ những đường thẳng song song với trục y. Giao điểm của 11"; 22" ... Là những điểm thuộc đường sin cần xác định.
*

E. Đường xoáy ốc Acsimét

Đường xoáy ốc Acsimét là quỹ đạo của một điểm chuyển động đều trên một bán kính khi bán kính này cù đều quanh trọng điểm O.Khoảng dịch chuyển của điểm trên bán kính khi bán kính này quay được 3600 gọi là bước xoáy ốc a.Khi vẽ đường xoáy ốc acsimét người ta mang lại biết bước xoắn a. Cách vẽ được trình bầy vào đoạn đoạn clip hình 2.36.

Xem thêm:

Vẽ đường tròn trọng tâm O, nửa đường kính a. Phân tách đều bán kính a và đường tròn thành 1 số phần như nhau bằng các điểm 1, 2 3...và 1", 2", 3" ... Vẽ những cung tròn vai trung phong O, nửa đường kính O 1, O 2, O 3... Cắt các bán kính O1", O2", O3" tại M1, M2, M3 ... Là những điểm cần xác định.
*

G. Đường thân khai của đường tròn

Đường thân khai của đường tròn là quỹ đạo của một điểm thuộc đường thẳng lúc đường thẳng này lăn ko trượt bên trên một đường tròn cố định.Đường tròn cố định gọi là đường tròn cơ sở. Khi vẽ đường thân khai người ta mang lại biết nửa đường kính đường tròn cơ sở.Cách vẽ đường thân khai (hình 2.37).

chia đường tròn cơ sở ra một số phần bằng nhau (12 phần chẳng hạn) bằng những điểm 1, 2, 3, ...12. Tại những điểm 1, 2, 3, vẽ những đường tiếp tuyến với đường tròn. Bên trên đường tiếp tuyến qua điểm 12 lấy một đoạn bằng chu vi đường tròn cơ sở bằng 2(R. Chia đoạn 2(R thành 12 phần bằng nhau bằng điểm 1", 2", 3", ...,12". Lần lượt đặt trên các tiếp tuyến tại 1, 2, 3, ... Các đoạn: 12 M12 = 12 12"; 1 M11 = 12 11"; 2 M10 = 12 10" .....

ta được những điểm M12 , M11 , M10 ...là các điểm thuộc đường thân khai của đường tròn trung ương O nửa đường kính R cần xác định.

*

H. Đường Xiclôit

Đường xiclôit là quỹ đạo của một điểm thuộc một đường tròn, khi đường tròn đó lăn không trượt bên trên một đường thẳng cố định.Đường tròn lăn gọi là đường tròn cơ sở, đường thẳng cố định gọi là đường thẳng định hướng. Lúc vẽ người ta đến biết đường kính của đường tròn cơ sở cùng đường thẳng định hướng.Cách vẽ như sau (hình 2.38)

Vẽ đường tròn trọng điểm O, nửa đường kính R tiếp xúc với đường thẳng định hướng tại M. Trên đường thẳng định hướng lấy đoạn OA bằng chu vi đường tròn cơ sở và bằng 2p
R. Phân chia đều đường tròn cơ sở và OA thành một số phần như nhau (12 phần chẳng hạn) bằng những điểm 1, 2, 3, ..., 12 và 1", 2", 3", ...,12".

+ Từ những điểm 1", 2", 3" ... Kẻ các đường thẳng vuông góc với đường thẳng định hướng để xác định những điểm O1, O2, O3...+ Lấy O1, O2, O3... Làm trung tâm vẽ các đường tròn có nửa đường kính bằng nửa đường kính đường tròn cơ sở. Các đường tròn này cắt những đường thẳng tuy vậy song với đường thẳng định hướng kẻ từ các điểm phân tách 1, 2, 3, ... Tại các điểm M1, M2, M3... Những điểm này chính là các điểm thuộc Xiclôit.

*

K. Đường Êpixiclôit với đường Hypôxidôit

Đường êpixiclôit và đường hypôxidôit là quỹ đạo của một điểm thuộc một đường tròn khi đường tròn đó lăn ko trượt bên trên một đường tròn cố định khác.Đường tròn lăn gọi là đường tròn cơ sở, đường tròn cố định gọi là đường tròn định hướng.Nếu nhì đường tròn (cơ sở với định hướng) tiếp xúc kế bên khi lăn ta gồm đường êpixiclôit như hình 2.39.Khi vẽ đường êpixiclôit người ta cho nửa đường kính r của đường tròn cơ sở, nửa đường kính R và trung tâm của đường tròn định hướng. Góc được tính theo công thức:

* Nếu đường tròn cơ sở với đường tròn định hướng tiếp xúc vào với nhau ta bao gồm đường hypôxiclôit (hình 2.40).

Hình Elip là 1 trong những trong những đối tượng người sử dụng không thể thiếu lúc thiết kế phiên bản vẽ. Theo khiếp nghiệm của không ít nhà thi công chuyên nghiệp, bao gồm 3 bí quyết vẽ Elip trong Cad vừa đối kháng giản.Nhưng để thực hành nó một biện pháp thuần thục cũng không hẳn dễ. Để biết được 3 từ thời điểm cách đó thực hiện như thế nào, các bạn hãy tham khảo bài viết truongngoainguvietnam.edu.vn share dưới đây.

Video hướng dẫn cụ thể cách vẽ Elip vào CAD

Cách điện thoại tư vấn lệnh vẽ Elip vào Cad

Hiện nay, số đông các phiên bản Autocad rất nhiều được cung ứng thực hiện lệnh vẽ Elip và lệnh tắt của Elip là El. Để call được lệnh này thì các bạn có 2 giải pháp sau đây:- biện pháp 1: Trên giao diện của Autocad, các bạn nhập từ bàn phím lệnh tắt EL và nhấn Enter nhằm hiển thị lệnh.- cách 2: bên trên thẻ trang chủ của giao diện Autocad, bạn bấm chuột vào chính sách Draw và chọn Ellipse để hiển thị lệnh.

*

Có hai phương pháp gọi lệnh elip vào cadmà chúng ta cũng có thể áp dụng

Quy trình triển khai lệnh vẽ Elip

Để vẽ Elip trong Cad đúng mực và chính xác nhất thì bạn cần thực hiện theo đúng các bước sau:- cách 1: call lệnh lên trên hình ảnh Cad.- bước 2: Kích chuột lựa chọn điểm trục máy nhất.- bước 3: Kích lựa chọn điểm tiếp theo sau cho trục sản phẩm công nghệ nhất.- bước 4: Kích lựa chọn điểm tiếp sau cho ½ trục trang bị nhất.Khi triển khai quy trình này, bạn cần nắm vững những câu lệnh sau đây:- Command: dùng để gọi lệnh.- Specify axis endpoint of ellipse or: Kích chọn điểm mang đến trục lắp thêm nhất.- Specify other endpoint of axis: Kích chọn điểm tiếp sau cho trục trang bị nhất.- Specify distance khổng lồ other axis or: Kích chọn điểm tiếp theo sau cho ½ trục thứ nhất.

*

Để vẽ được hình Elip đúng đắn nhất thì bạn cần nắm rõ quy trình thực hiện

Cách vẽ hình Elip trong bản vẽ Cad

Theo kinh nghiệm của các nhà xây dựng chuyên nghiệp, gồm 3 biện pháp vẽ hình Elip trong Cad mà bạn cũng có thể áp dụng để bản vẽ được đúng đắn và bắt mắt hơn. Ví dụ như sau:

Cách 1: Vẽ hình Elip bằng cách xác định độ nhiều năm của nửa đường kính theo trục X, Y

- cách 1: bên trên thanh vẻ ngoài Command, các bạn nhấn lệnh tắt EL cùng nhấn Enter để hiển thị lệnh.

*

Gọi Lệnh EL nhằm vẽ hình ellipse

- cách 2: bấm vào để lựa chọn tọa độ tâm của hình Elip.- bước 3: Kéo chuột theo trục X, Y với nhập giá chỉ trị size của bán kính theo trục X, Y.

*

Nhập giá bán trị kích thước hình ellipse

- cách 4: Nhập giá bán trị size của nửa đường kính còn lại.

*

Nhập giá trị kích thước còn lại của bán kính

- bước 5: tại câu lệnh Rotation, chúng ta nhập giá chỉ trị còn sót lại theo độ của hình Elip.- cách 6: Nhập giá bán trị gốc theo trục X, cực hiếm càng lớn thì hình Elip càng dẹt.- cách 7: các bạn nhấn Enter để chấm dứt lệnh.

*

Kết trái vẽ hình Ellipse

Cách 2: Vẽ hình Elip trong Cad phụ thuộc tọa độ 1 trục và khoảng cách nửa trục còn lại

- cách 1: Vào hành lang cửa số Ribbon -> Draw -> Elip để hiển thị lệnh.- cách 2: click chuột chọn một điểm để xác định tọa độ mang đến tâm.- bước 3: Kéo con chuột theo trục X, Y với nhập giá chỉ trị kích cỡ bán kính theo nhì trục này.- cách 4: Rê con chuột trên miền Elip và click chuột chọn điểm đầu cùng điểm cuối mà bạn muốn cắt bỏ.- bước 5: Rê loài chuột trên miền của Elip và click chuột chọn điểm cuối hy vọng cắt bằng cách dùng câu lệnh cung ứng là Parameter hoặc Include Angle.- cách 6: nhận Enter để chấm dứt lệnh.

*

Cách vẽ hình Elip trong Cad rất đơn giản dễ dàng nên bạn không yêu cầu quá lo ngại khi thiết kế bạn dạng vẽ

Cách 3: Vẽ cung Elip bởi Elliptical Arc

- cách 1: Click chọn hình tượng hình Elip bên trên thẻ Home.- cách 2: Click chọn điểm đầu nằm trong trục thứ nhất của Elip.- bước 3: Click lựa chọn điểm đồ vật hai ở trong trục đầu tiên của Elip.- cách 4: Click lựa chọn điểm trang bị 3 để khẳng định được bán kính trục thứ 2 của hình Elip.- bước 5: Kích vào điểm hoặc nhập góc để xác định điểm đầu tiên của cung Elip.- bước 6: Kích vào điểm hoặc nhập góc để xác định điểm sản phẩm công nghệ hai của cung Elip.

Là một nhà xây dựng ngoài bài toán bạn cố chắc các kiến thức cơ bạn dạng trong thiết kế bản vẽ thì bài toán thường xuyên update cách con kiến thức tương tự như sử dụng những công núm khác để hỗ trợ thiết kế là điều bạn đề nghị biết, đọc thêm khoá học Solidworks để biết cách sử dụng những tính năng của công cụ này.

Trên đấy là cáclệnh vẽ hình elip vào cad, hoàn toàn có thể thấy giải pháp thực hiện đối với thao tác này rất đối kháng giản, chúng ta cũng có thể áp dụng để các đối tượng người dùng trong bản vẽ được thiết kế với một cách chính xác theo đúng tỷ lệ ban đầu. Nếu bạn có nhu cầu nâng cao kỹ năng và kỹ năng thực hành trên Autocad hãy thuộc truongngoainguvietnam.edu.vn khám phá khoá học Cad online các chuyên viên sẽ nhảy mí cho chính mình những mẹo, thủ thuật mà trên giấy tờ không có. Thuộc theo dõi nhé.