Thời Đức Phật tại thế, thần chú được thể hiện bằng tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn từ với âm điệu đặc biệt mà những Đức Phật vào mười phương nghe biết, chưa hẳn là dạng ngôn ngữ thông thường của chúng sinh. Fan tu tập theo phái Mật Tông hay tụng thần chú để nhờ oai vệ lực của chư Phật, chư tình nhân tát mười phương gia hộ mà trở về trạng thái an toàn trong chổ chính giữa hồn. Đây cũng là cách thả lỏng trung tâm và khi trọng tâm được thư giãn, im re sẽ thông suốt hơn, phần đông đau khổ, nghiệp chướng kết thúc lìa, vị đó, ngay tích tắc hiện trên đó fan trì tụng thần chú vẫn bình an, phúc lành rộng và ý trung nhân đề trung khu cũng góp phần tăng trưởng. Thần chú phải đọc chính xác về mặt ngôn ngữ và âm điệu. Vì chưng vậy, cửa hàng chúng tôi tổng hợp các thần chú giờ đồng hồ Phạn, hi vọng những ai đang sẵn có mong mong trì tụng, trở về với sự thanh tịnh trong tim hồn hoàn toàn có thể tham khảo với hiểu ý nghĩa của từng nhiều loại chú: chú đại bi giờ phạn, chú chuẩn đề giờ phạn, chú lăng nghiêm tiếng phạn, chú vãng sinh tiếng phạn, chú dược sư giờ phạn phiên âm, om mani padme hum tiếng phạn, bát nhã tâm kinh giờ phạn

Từ điển phật học

Dịch ghê phật giờ đồng hồ phạn


Tóm tắt nội dung

8. Những loại thần chú khác

1. Chú Đại Bi tiếng phạn

Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn (Sanskit) là Mahākaruṇā Dhāraṇī. Chú đại bi còn có tên gọi không giống là Đại bi chổ chính giữa Đà mãng cầu Ni, là bài bác chú được người yêu tát Quán nỗ lực Âm hiểu trước một cuộc hội kiến các vị Phật, người thương tát, những vị thần, vương. Bài bác chú được nhiều người dân cư Đông Á trì tụng với hy vọng được bảo vệ, thanh tịnh tất cả các căn, xa lìa chướng ngại, tiêu tai sợ hãi…

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tâm chú bát Nhã tâm Kinh ngừng trừ phiền não, chiếu phá vô minh: GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA (phiên âm: Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha.

Bạn đang xem: Chú lăng nghiêm tiếng phạn

8. Những loại thần chú khác

* Thần chú của Đức Tara Xanh

Thần chú của Đức Tara Xanh sẽ giúp vượt qua nỗi sợ hãi hãi

Nội dung thần chú: OM TARE TUTTARE TURE SOHA (phiên âm: Ôm Ta-rê Tút-ta-rê Tu-rê Sô-ha)

* Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi người yêu Tát

Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi ý trung nhân Tát tăng lên trí tuệ, tài năng biện luận, nhớ, viết…

Nội dung thần chú: OM A RA pa TSA na DHIH (Phiên âm: Ôm A Ra-pa Sa mãng cầu Đi)

* Thần chú của Phật Di Đà

Thần chú của Phật Di Đà tìm hiểu thiền định với lòng từ bi.

Nội dung thần chú: OM AMI DEWA HRIH (phiên âm: Ôm A-mi Đê-goa Ri)

* Thần chú của Phật say đắm Ca Mâu Ni

Thần chú của Phật ham mê Ca Mâu Ni được xem là tinh túy của Đức Phật, thực chất của sự giác ngộ của Ngài.

Xem thêm: Hp Laserjet P1005 Printer Drivers, Hướng Dẫn Cài Đặt Máy In Hp Laserjet P1005

Nội dung thần chú: OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA (phiên âm: Ôm Mu-ni Mu-ni Ma-ha -Mu-ni Sô-ha)

* Thần chú Địa Tạng người tình Tát

Thần chú Địa Tạng ý trung nhân Tát, lìa xa nghiệp chướng

Nội dung thần chú: OM PRA MANI DHANI SOHA (phiên âm: Om Pra Ma-ni Đa-ni Soha)

* Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala

Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala, xua rã sự âu lo, bất an

Nội dung thần chú: OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA.

Các thần chú trên này cũng nằm trong các Thập chú nhưng quý thiện nam giới tín nữ, quý Phật tử trì tụng mặt hàng ngày. Người trì tụng những thần chú tiếng Phạn cần được đọc đúng chính xác từ ngữ, đúng ngữ điệu. Và việc trì chú chỉ là một phần trong quá trình tu tập, điều đặc trưng là giữ tâm thanh tịnh, làm nhiều công đức lành trong đời sống hàng ngày.Bài chú này có 458 câu, dài hơn nữa bài chú thường thịnh hành 31 câu, vày Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả phiên âm từ bỏ cổ Phạn vào Mật tạng (bản in của Nhật Bản): “Phật Đảnh quang Tụ, Bạch Tán Cái, Đà Ra Ni”, để cúng nhường Tam Bảo với hồi phía công đức về Pháp Giới bọn chúng Sinh.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


*

*

*