Chú voi nhỏ ở phiên bản Đônla-sol fa fa vì do faChưa gồm ngà cần còn trẻ em conla do2 fa fa bởi vì do faTừ rừng già chú mang đến với ngườire re re fa sol fa doVẫn ham dùng kèm lại đắm say chơifa re re vày (do bởi do)ĐKVoi nhỏ ơi, voi bé ơido2 do2 do2 la la laMau phệ nhanh bao gồm doi ngà tola do2 la do2 la-sol fa solCó mức độ đi khắp miền rừng xala la sol sol-fa re fa solKéo gỗ cho buôn thôn của tala do2 sol sol-fa re do faTone caoChú voi con ở bản Đônmi2-re2 do2 do2 la sol do2Chưa bao gồm ngà buộc phải còn trẻ em conmi2 sol2 do2 do2 la sol do2Từ rừng già chú mang lại với ngườila la la do2 re2 do2 solVẫn ham dùng với lại mê say chơido2 la la sol fa sol solĐKVoi bé ơi, voi con ơisol2 sol2 sol2 mi2 mi2 mi2Mau phệ nhanh có doi ngà tomi2 sol2 mi2 sol2 mi2-re2 do2 re2Có mức độ đi mọi miền rừng xami2 mi2 re2 re2-do2 la do2 re2Kéo gỗ đến buôn xã của tami2 sol2 re2 re2-do2 la sol do2

Cảm âm dạng số– Tab số“Chú Voi con Ở bạn dạng Đôn”

Tone thấp

Chú voi con ở bản Đôn6-5 4 4 1 1 4Chưa bao gồm ngà nên còn trẻ em con6 1’ 4 4 1 1 4Từ rừng già chú mang đến với người2 2 2 4 5 4 1Vẫn ham dùng kèm lại yêu thích chơi4 2 2 1 (1 1 1)ĐKVoi con ơi, voi bé ơi1’ 1’ 1’ 6 6 6Mau phệ nhanh có doi ngà to6 1’ 6 1’ 6-5 4 5Có sức đi mọi miền rừng xa6 6 5 5-4 2 4 5Kéo gỗ mang đến buôn thôn của ta6 1’ 5 5-4 2 1 4Tone caoChú voi bé ở bạn dạng Đôn3’-2’ 1’ 1’ 6 5 1’Chưa tất cả ngà bắt buộc còn trẻ em con3’ 5’ 1’ 1’ 6 5 1’Từ rừng già chú mang lại với người6 6 6 1’ 2’ 1’ 5Vẫn ham ăn với lại say đắm chơi1’ 6 6 5 4 5 5ĐKVoi nhỏ ơi, voi nhỏ ơi5’ 5’ 5’ 3’ 3’ 3’Mau mập nhanh gồm doi ngà to3’ 5’ 3’ 5’ 3’-2’ 1’ 2’Có mức độ đi mọi miền rừng xa3’ 3’ 2’ 2’-1’ 6 1’ 2’Kéo gỗ đến buôn xóm của ta3’ 5’ 2’ 2’-1’ 6 5 1’

Cảm âm dạng chữ– Tab chữ“Chú Voi nhỏ Ở phiên bản Đôn”

Tone thấp

Chú voi con ở bạn dạng Đôn
A-G F F C C F
Chưa tất cả ngà yêu cầu còn trẻ em con
A C’ F F C C F
Từ rừng già chú đến với người
D D D F G F C
Vẫn ham dùng kèm lại si chơi
F D D C ( C C C )
ĐKVoi con ơi, voi bé ơi
C’ C’ C’ A A A
Mau lớn nhanh gồm doi ngà to
A C’ A C’ A-G F G
Có sức đi khắp miền rừng xa
A A G G-F D F G
Kéo gỗ mang đến buôn làng mạc của ta
A C’ G G-F F C F
Tone caoChú voi bé ở bạn dạng Đôn
E’-D’ C’ C’ A G C’
Chưa bao gồm ngà yêu cầu còn trẻ con
E’ G’ C’ C’ A G C’
Từ rừng già chú cho với người
A A A C’ D’ C’ G
Vẫn ham ăn kèm lại ham mê chơi
C’ A A G F G G
ĐKVoi nhỏ ơi, voi con ơi
G’ G’ G’ E’ E’ E’
Mau bự nhanh có doi ngà to
E’ G’ E’ G’ E’-D’ C’ D’
Có mức độ đi khắp miền rừng xa
E’ E’ D’ D’-C’ A C’ D’
Kéo gỗ mang lại buôn làng mạc của ta

E’ G’ D’ D’-C’ A G C’

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Chúc nhỏ nhắn Ngủ Ngon”

Tone thấp

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồisol mi vày mi, mi fa ngươi doĐể hầu hết giấc mơ đẹp mắt sẽ luôn luôn bên emdo la la sol ngươi fa ngươi re reBé ơi ngủ ngoan, trong giờ ru hờisol mi vì chưng mi, mi fa ngươi doVầng trăng chờ em cùng bay vào giấc mơla do2 la do2, si bởi si re2 do2À ơi à ơi, à à ơila do2 la do2, la si do2

Tone cao

Bé ơi ngủ đi, đêm sẽ khuya rồido2 la fa la, la sila faĐể gần như giấc mơ đẹp mắt sẽ luôn luôn bên emfa re2 re2 do2 la sila sol solBé ơi ngủ ngoan, trong giờ ru hờido2 la fa la, la sila faVầng trăng ngóng em cùng bay vào giấc mơre2 fa2 re2 fa2, mi2 fa2 mi2 sol2 fa2À ơi à ơi, à à ơire2 fa2 re2 fa2, re2 mi2 fa2

Cảm âm dạng số– Tab số“Chúc bé bỏng Ngủ Ngon”

Tone thấp

Bé ơi ngủ đi, đêm sẽ khuya rồi5 3 1 3, 3 4 3 1Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn luôn bên em1 6 6 5 3 4 3 2 2Bé ơi ngủ ngoan, trong giờ đồng hồ ru hời5 3 1 3, 3 4 3 1Vầng trăng ngóng em cùng bay vào giấc mơ6 1’ 6 1’, 7 1 7 2’ 1’À ơi à ơi, à à ơi6 1’ 6 1’, 6 7 1’

Tone cao

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi1’ 6 4 6, 6 7 6 4Để các giấc mơ rất đẹp sẽ luôn bên em4 2’ 2’ 1’ 6 7 6 5 5Bé ơi ngủ ngoan, trong giờ ru hời1’ 6 4 6, 6 7 6 4Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ2’ 4’ 2’ 4’, 3’ 4’ 3’ 5’ 4’À ơi à ơi, à à ơi2’ 4’ 2’ 4’, 2’ 3’ 4’

Cảm âm dạng chữ– Tab chữ“Chúc bé xíu Ngủ Ngon”

Tone thấp

Bé ơi ngủ đi, đêm vẫn khuya rồi
G E C E, E F E C
Để các giấc mơ đẹp nhất sẽ luôn luôn bên em
C A A G E F E D D
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời
G E C E, E F E C
Vầng trăng hóng em cùng bay vào giấc mơ
A C’ A C’, B A B D’ C’
À ơi à ơi, à à ơi

A C’ A C’, A B C’

Tone cao

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồiC’ A F A, A B A FĐể những giấc mơ đẹp nhất sẽ luôn bên em
F D’ D’ C’ A B A G G
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời

C’ A F A, A B A FVầng trăng ngóng em cùng bay vào giấc mơ
D’ F’ D’ F’, E’ F’ E’ G’ F’
À ơi à ơi, à à ơi

D’ F’ D’ F’, D’ E’ F’

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Cháu Lên Ba”

Tone thấp

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo

la sol fa, sol fa sol laCô yêu thương cháu, thì cháu không khóc nhèsol sol la, fa la sol la faKhông khóc nhè, để bà mẹ trồng cây tráisol la fa, vì chưng do fa sol laBa vào nhà máy, ông bà vui ghép càysol fa fa la, sol fa sol la faLà lá la la, tà tà lá la lado la sol fa, vì do la sol fa

Tone cao

Cháu lên ba, cháu đi mẫu mã giáore2 do2 si, do2 sido2 re2Cô thương cháu, thì con cháu không khóc nhèdo2 do2 re2, sire2 do2 re2 siKhông khóc nhè, để người mẹ trồng cây tráido2 re2 si, fa fa sido2 re2Ba vào trong nhà máy, các cụ vui ghép càydo2 sisire2, do2 sido2 re2 siLà lá la la, là là lá la lafa re2 do2 si, fa fa re2 do2 si

Cảm âm dạng số– Tab số“Cháu Lên Ba”

Tone thấp

Cháu lên ba, con cháu đi mẫu giáo

6 5 4, 5 4 5 6Cô yêu mến cháu, thì cháu không khóc nhè5 5 6, 4 6 5 6 4Không khóc nhè, để người mẹ trồng cây trái5 6 4, 1 1 4 5 6Ba vào nhà máy, các cụ vui ghép cày5 4 4 6, 5 4 5 6 4Là lá la la, là là lá la la1 6 5 6, 1 1 6 5 4

Tone cao

Cháu lên ba, con cháu đi chủng loại giáo2’ 1’ 7, 1’ 7 1’ 2’Cô mến cháu, thì cháu không khóc nhè1’ 1’ 2’, 7 2’ 1’ 2’ 7Không khóc nhè, để chị em trồng cây trái1’ 2’ 7, 4 4 7 1’ 2’Ba vào trong nhà máy, các cụ vui cấy cày1’ 7 7 2’, 1’ 7 1’ 2’ 7Là lá la la, tà tà lá la la4 2’ 1’ 7, 4 4 2’ 1’ 7

Cảm âm dạng chữ– Tab chữ“Cháu Lên Ba”

Tone thấp

Cháu lên ba, con cháu đi mẫu giáo

A G F, G F G ACô yêu mến cháu, thì cháu không khóc nhè
G G A, F A G A F
Không khóc nhè, để bà mẹ trồng cây trái
G A F, C C F G A
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
G F F A, G F G A F
Là lá la la, tà tà lá la la

C A G F, C C A G F

Tone cao

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáoD’ C’ B, C’ B C’ D’Cô yêu đương cháu, thì con cháu không khóc nhè
C’ C’ D’, B D’ C’ D’ B
Không khóc nhè, để người mẹ trồng cây trái
C’ D’ B, F F B C’ D’
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
C’ B B D’, C’ B C’ D’ B
Là lá la la, là là lá la la

F D’ C’ B, F F D’ C’ B

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Đàn gà Trong Sân”

Tone cao

Trông kìa lũ gà nhỏ lông vàng

Do2 do2 sol la la la sol

Đi theo bà bầu tìm ăn trong vườn

Do2 do2 sol la la la sol

Rồi tìm kiếm mồi ăn ngon ngon

Sol sol la say mê do2 do2

Đàn gà bé đi lon ton

Sol sol la đắm đuối do2 do2

Thóc vãi rồi nhặt nạp năng lượng cho nhiều

Do2 do2 sol la la la sol

Uống nước rồi là no căng diều

Do2 do2 sol la la la sol

Rồi cùng nhau ta đi chơi

Sol sol la mê man do2 do2

Tone thấp

Trông kìa bọn gà con lông vàng

Fa fa vày do re re do

Đi theo bà bầu tìm nạp năng lượng trong vườn

Fa fa vày do re re do

Rồi kiếm tìm mồi ăn ngon ngon

Do bởi re mi fa fa

Đàn gà bé đi lon ton

Do vì chưng re mày fa fa

Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều

Fa fa do do re re do

Uống nước rồi là no căng diều

Do bởi re ngươi fa fa

Rồi với mọi người trong nhà ta đi chơi

Do vày re ngươi fa fa

Cảm âm dạng số– Tab số“Đàn gà Trong Sân”

Tone cao

Trông kìa đàn gà bé lông vàng

1’ 1’ 5 6 6 6 5

Đi theo chị em tìm ăn trong vườn

1’ 1’ 5 6 6 6 5

Rồi tìm mồi ăn ngon ngon

5 5 6 7 1’ 1’

Đàn gà bé đi lon ton

5 5 6 7 1’ 1’

Thóc vãi rồi nhặt nạp năng lượng cho nhiều

1’ 1’ 5 6 6 6 5

Uống nước rồi là no căng diều

1’ 1’ 5 6 6 6 5

Rồi với mọi người trong nhà ta đi chơi

5 5 6 7 1’ 1’

Tone thấp

Trông kìa bọn gà con lông vàng

4 4 1 1 2 2 1

Đi theo mẹ tìm nạp năng lượng trong vườn

4 4 1 1 2 2 1

Rồi kiếm tìm mồi ăn ngon ngon

1 1 2 3 4 4

Đàn gà con đi lon ton

1 1 2 3 4 4

Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều

4 4 1 1 2 2 1

Uống nước rồi là no căng diều

1 1 2 3 4 4

Rồi với mọi người trong nhà ta đi chơi

1 1 2 3 4 4

Cảm âm dạng chữ– Tab chữ“Đàn gà Trong Sân”

Tone cao

Trông kìa lũ gà con lông vàng

C’ C’ G A A A G

Đi theo mẹ tìm nạp năng lượng trong vườn

C’ C’ G A A A G

Rồi tìm mồi ăn ngon ngon

G G A B C’ C’

Đàn gà nhỏ đi lon ton

G G A B C’ C’

Thóc vãi rồi nhặt nạp năng lượng cho nhiều

C’ C’ G A A A G

Uống nước rồi là no căng diều

C’ C’ G A A A G

Rồi cùng nhau ta đi chơi

G G A B C’ C’

Tone thấp

Trông kìa bọn gà bé lông vàng

F F C C D D C

Đi theo người mẹ tìm ăn uống trong vườn

F F C C D D C

Rồi kiếm tìm mồi ăn ngon ngon

C C D E F F

Đàn gà nhỏ đi lon ton

C C D E F F

Thóc vãi rồi nhặt ăn uống cho nhiều

F F C C D D C

Uống nước rồi là no căng diều

C C D E F F

Rồi cùng cả nhà ta đi chơi

C C D E F F

Trên đâylàCm âm
Tuyển Tập Những bài Hát thiếu nhi Kali
mbabản chuẩn dành cho các bạn. Hyvọng với cảm âm này hoàn toàn có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách rất tốt và giỏi nhất.

Bạn đang xem: Chúc bé ngủ ngon cảm âm

Mọi chủ ý thắc mắc hoặc đóng góp gópvề bản cảm âm này các bạn phản hồi xuống dưới nhé.

Xem thêm: Mắt Kính Lão Loại Tốt - Mua Kính Lão Cho Người Già Ở Đâu

Chúc các bạn thành công với bàiCm âm
Tuyển Tập Những bài bác Hát thiếu hụt Nhi
này nhé!

Tư vấn sản phẩm:

Phiêu music mọi lúc số đông nơi -Đàn nhỏ dại gọn tiện lợi di chuyển - nhiều mẫu mã, độc đáo

Cảm âm bài bác Chúc nhỏ xíu ngủ ngon là bạn dạng cảm music thiếu nhi giỏi và tuyệt hảo mà những bố tuyệt dành tặng kèm cho bé yêu trước dịp đi ngủ, và dĩ nhiên lời chúc ngủ đủ giấc chất đựng yêu thương.

Nếu tựa như các ca khúc kì cục ghi lốt được trong lòng các bạn nhỏ tuổi với đa số hình ảnh hoạt hình ngộ nghĩnh xứng đáng yêu. Thì ca khúc Chúc nhỏ bé ngủ ngon bởi tiếng sáo du dương sẽ mang lại cho bé nhỏ yêu những cảm hứng về những dụng núm thanh nhạc mới lạ khác với hồ hết giai điệu mà nhỏ xíu hay nghe bên trên truyền hình. Blog top cảm âm xin share đến những bạn bạn dạng cảm âm bài xích Chúc nhỏ bé ngủ ngon bạn dạng chuẩn dĩ nhiên lời dành tặng ngay cho bé yêu, cho cháu yêu của mình và kèm theo mọi lời chúc và ngọt ngào dành tặng ngay bé. Đây là phiên bản cảm âm đã được nhiều các đơn vị các website, diễn bọn chia sẻ mình cũng xin học hỏi lại và chia sẻ đến với các bạn yêu say đắm ca khúc này nói phổ biến và các bạn, những anh ao ước dành tặng cho con, cháu của bản thân mình nói riêng.


*
Cảm âm sáo trúc bài bác Chúc nhỏ bé ngủ ngon

Cảm âm bài xích Chúc nhỏ bé ngủ ngon

Bé ơi ngủ đi Đêm sẽ khuya rồiSol Mi vì Mi mi Fa mi doĐể đa số giấc mơ đẹp nhất sẽ luôn luôn bên emDo La La Sol mày Fa mày Re ReBé ơi ngủ ngoan Trong tiếng ru hờiSol Mi vị Mi mày Fa ngươi doVầng trăng ngóng em cùng cất cánh vào giấc mơLa bởi la vị xi bởi vì xi Re doÀ ơi …….. À ơi………..À À ơiLa vị la bởi vì la xi do

Cảm âm bài chúc nhỏ nhắn ngủ ngon phiên phiên bản khác

Bé ơi ngủ đi Đêm đã khuya rồiMi ngươi Sol mi Mi Sol ngươi Sol vì chưng SiĐể hầu như giấc mơ đẹp mắt sẽ luôn bên emLa La Sol Re mi Fa Re Re mày Fa Re Fa mê say La SolBé ơi ngủ ngoan Trong giờ ru hờiSi bởi do bởi Do La Fa Sol Mi vì Fa Sol La mi SolVầng trăng ngóng em cùng cất cánh vào giấc mơDo vì chưng Do La Fa Sol Mi do Fa Sol Fa mày Re doÀ ơi …….. À ơi………..À À ơiMi ngươi Sol ngươi Mi do

Cảm âm bài xích chúc bé xíu ngủ ngon kèm theo lời luôn thể cho các bạn cover lúc thổi sáo, không biến thành nhầm lời nhầm dòng khi sẽ thổi. Chúc chúng ta có những phiên bản cover sáo trúc thật hay với hầu như cảm âm trên blog vị trí cao nhất cảm âm. Nếu có ngẫu nhiên góp ý gì xin vui vẻ để lại comment dưới hoặc gửi tin tức theo form tại phần liên hệ. Xin cảm ơn!!

Hướng dẫn phương pháp thổi sáo nốt thăng # sáo trúc
Cảm âm bài xích mùa oải hương thơm năm ấy
Cảm âm hay về mẹ