Theo khoản 11 Điều 3 Luật khoa học và công nghệ 2013, tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức gồm chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học cùng công nghệ, được thành lập với đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. Tổ chức khoa học công nghệ cũng được ghi nhận là người sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai. Cùng
Luật sư Xtìm hiểu về quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học công nghệ Việt Nam không tính công lập qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Đăng ký quyền sử dụng đất tại khu đất chức năng khoa học công nghệ

Quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học công nghệ Việt Nam bên cạnh công lập

Tại Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân bởi vì Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Công ty nước trao quyền sử dụng đất đến người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Tổ chức Khoa học Công nghệ ko kể công lập được thành lập theo pháp luật Việt Nam, là người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013.

Quyền của người sử dụng đất là tổ chức

Theo Điều 166 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất hợp pháp sẽ gồm những quyền như sau:

Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đơn vị ở cùng tài sản không giống gắn liền với đất.Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư bên trên đất.Hưởng những lợi ích do công trình xây dựng của bên nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.Được công ty nước hướng dẫn với giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.Được công ty nước bảo hộ lúc người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình thông qua việc giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án hoặc giải quyết tại ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh.Được bồi thường khi công ty nước thu hồi đất theo quy định.Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành động vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình với những hành động khác vi phạm pháp luật về đất đai.Tổ chức bao gồm quyền được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trải qua các hình thức sau:

Ngoài những điều kiện trên, người sử dụng đất lúc thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, dịch vụ thuê mướn lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải bao gồm đủ điều kiện theo quy định tại những điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai 2013.


*

*

Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng cam kết tại cơ quan tiền đăng cam kết đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Thời hạn sử dụng đất

Đất sử dụng ổn định thọ dài

Theo Điều 125 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu hơn trong các trường hợp sau:

Đất ở bởi hộ gia đình, cá thể sử dụng.Đất nông nghiệpdo cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 Luật Đất đai 2013:Cộng đồng dân cư được bên nước giao đất,công nhận quyền sử dụng đấtđể bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập tiệm của các dân tộc.Cộng đồng dân cư được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ đất được giao, được sử dụng đất kết hợp với mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, ko được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.Đất rừng chống hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên.Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá thể đang sử dụng ổn định mà lại không phải là đất được bên nước giao gồm thời hạn, cho thuê.Đất sử dụng bao gồm thời hạn

Căn cứ Điều 126 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệpcó thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệplà 50 năm. Hộ gia đình, cá thể thuê đất nông nghiệp thời hạn sử dụng đất không quá 50 năm.

Thời hạn sử dụng đất lúc nhận chuyển nhượng, tặng cho

Thời hạn sử dụng đất lúc nhận chuyển nhượng, nhận tặng mang lại phụ thuộc vào thời hạn của loại đất đó. Điều 128 Luật Đất đai 2013 quy định cụ thể như sau:

“1. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất bao gồm quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước lúc nhận chuyển quyền sử dụng đất.

2. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu hơn thì được sử dụng đất ổn định thọ dài.”.

Thời hạn sử dụng đất lúc chuyển mục đích sử dụng


Quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học công nghệ Việt Nam ko kể công lập

Chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích không giống thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khoản thời gian được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm bao gồm quyết định có thể chấp nhận được chuyển mục đích sử dụng đất;

Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây mặt hàng năm khác, đất trồng cây thọ năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất có tác dụng muối thanh lịch trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá thể được sử dụng đất ổn định thọ dài;

Chuyển mục đích sử dụng đất giữa những loại đất bao gồm đất trồng cây sản phẩm năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình, cá thể sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, mang lại thuê.

Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được đơn vị nước cẩn thận gia hạn sử dụng đất nhưng không quá 50 năm nếu tất cả nhu cầu tiếp tục sử dụng;

Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang trọng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm bao gồm quyết định chất nhận được chuyển mục đích sử dụng đất;

Chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định vĩnh viễn sang đất phi nông nghiệp sử dụng bao gồm thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài hơn thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Tổ chức, người Việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư ko thuộc khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực chế xuất, khu công nghệ cao khi chuyển mục đích sử dụng đất. Thời hạn được xác định theo dự án đầu tư, cụ thể:

Thời hạn giao đất, dịch vụ thuê mướn đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm cho muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cho cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện những dự án đầu tư; người Việt nam giới định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp tất cả vốn đầu tư nước ko kể để thực hiện những dự án đầu tư tại Việt phái mạnh được coi xét, quyết định bên trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, mướn đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện tởm tế – thôn hội cạnh tranh khăn, địa bàn tất cả điều kiện ghê tế – làng hội đặc biệt cạnh tranh khăn mà lại cần thời hạn nhiều năm hơn thì thời hạn giao đất, dịch vụ cho thuê đất không thật 70 năm.

Đối với dự án marketing nhà ở để bán hoặc để phân phối kết hợp với dịch vụ thuê mướn hoặc để cho mướn mua thì thời hạn giao đất mang đến chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định thọ dài.

Tổ chức khiếp tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu bền hơn sang đất phi nông nghiệp sử dụng bao gồm thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng tất cả thời hạn thanh lịch đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định thọ dàithì tổ chức tởm tế được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là tư vấn củaLuật sư X.Chúng tôi hi vọng rằng bạn tất cả thể vận dụng những kiến thức trên; để sử dụng trong công việc cùng cuộc sống.

Để biết thêm tin tức chi tiết cùng nhận thêm sự tư vấn, góp đỡ khi tất cả nhu cầu về những vấn đề liên quan đến dịch vụ:Trích lục ghi chú ly hôn, thành lập doanh nghiệp cổ phần,tạm ngừng sale của doanh nghiệp,kế toán giải thể công ty, dịch vụ hợp thức hóa lãnh sự,mã số thuế cá nhân,trích lục giấy đăng ký kết hôn online,mẫu đơn xin trích lục quyết định ly hôn, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam,đơn xin trích lục bản án ly hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,tra cứu thông tin quy hoạch,xin phép bay flycam,hợp pháp hóa lãnh sự bộ ngoại giao…của luật sư X, hãy liên hệ0833102102.

*

Giới thiệu
Phòng trình độ chuyên môn - ĐV trực thuộc
Tin tức
Thủ tục hành chính
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin khu đất đai
Chiến lược phát triển
*
*

- Trình trường đoản cú thực hiện:

* cách 1: Hộ gia đình, cá nhân, người việt nam Namđịnh cư ở quốc tế được cài đặt nhà ở nối liền với quyền áp dụng đất ở tại Việt
Nam nộp làm hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận với trả công dụng thuộc Văn phòng
HĐND&UBND cấp huyện.

+Hộ gia đình, cá nhân, xã hội dân cư nộp hồ sơ tại thành phần tiếp nhận cùng trả kếtquả thuộc ủy ban nhân dân cấp làng mạc nếu có nhu cầu.

+Trường hợp dìm hồ sơ gần đầy đủ, chưa phù hợp lệ thì trong thời hạn tối đa 03ngày, cơ sở tiếp nhận, xử trí hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn tín đồ nộp hồsơ vấp ngã sung, hoàn hảo hồ sơ theo quy định.

* cách 2: Cơ quan chào đón hồ sơ gồm trách nhiệmghi vừa đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ với trả kết quả và trao Phiếu tiếpnhận hồ sơ cùng trả kết quả cho tất cả những người nộp hồ sơ.

Trườnghợp nộp hồ sơ tại thành phần tiếp nhận với trả hiệu quả thuộc ubnd cấp xã thì trongthời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ, ủy ban nhân dân cấp xã bắt buộc chuyển hồsơ đến trụ sở Văn phòng đk đất đai.

* cách 3: trụ sở Văn phòng đk đất đaichuyển hồ nước sơ cho cơ hòm nguyên cùng môi trường.

* cách 4: Cơ thùng nguyên và môi trường cótrách nhiệm thẩm định yêu cầu sử dụng đất; trường phù hợp đủ đk được gia hạnthì giao chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gửi tin tức địa thiết yếu cho cơquan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình ubnd cùng cấp đưa ra quyết định gia hạnquyền sử dụng đất; ký hợp đồng mướn đất so với trường hòa hợp thuê đất; gửi hồsơ cho trụ sở Văn phòng đk đất đai để triển khai đăng ký.

* bước 5: người sử dụng đất nộp Giấy triệu chứng nhậnđã cấp, chứng từ đang thực hiện ngừng nghĩa vụ tài chính đối với trường thích hợp đượcgia hạn áp dụng đất đến cơ cỗ áo nguyên với môi trường.

* cách 6: trụ sở Văn phòng đăng ký đất đaicó trách nhiệm xác thực gia hạn thực hiện đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; trao Giấychứng nhận cho những người được cung cấp hoặc gửi bộ phận tiếp nhận cùng trả hiệu quả thuộc
UBND cấp xã nhằm trao so với trường hợp nộp làm hồ sơ tại cấp cho xã.

- phương thức thực hiện:

+Trước khi hết hạn thực hiện đất buổi tối thiểu là 06 mon hoặc sau thời điểm có văn phiên bản củacơ quan tất cả thẩm quyền về việc kiểm soát và điều chỉnh dự án chi tiêu đối với trường vừa lòng điềuchỉnh dự án đầu tư chi tiêu mà có chuyển đổi thời hạn hoạt động vui chơi của dự án thì fan sử dụngđất có nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ ý kiến đề xuất gia hạn sử dụng đất: tại thành phần tiếpnhận và trả kết quả thuộc văn phòng HĐND&UBND cấp huyện.

+Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp làm hồ sơ tại thành phần tiếp nhận với trả kếtquả thuộc ubnd cấp làng mạc nếu tất cả nhu cầu.

- Thành phần, số lượng hồsơ: (sửa đổi, bửa sung)

*Thành phần hồ sơ bao gồm:

+Đơn đăng ký biến rượu cồn đất đai, tài sản nối sát với đất theo chủng loại số 09/ĐK.

+Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

+Bản sao đưa ra quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy ghi nhận đầutư hoặc quyết định chủ trương đầu tư có thể lúc này hạn hoặc điều chỉnh thờihạn triển khai dự án đầu tư cân xứng thời gian xin gia hạn thực hiện đất đối vớitrường hợp thực hiện đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có công dụng ngoại giao,doanh nghiệp gồm vốn chi tiêu nước ngoại trừ và người việt nam định cư ở nước ngoài thựchiện dự án đầu tư.

Trườnghợp tổ chức triển khai trong nước đang áp dụng đất để thực hiện hoạt động đầu tư trên đấtnhưng ko thuộc trường hợp có quyết định đầu tư bổ sung hoặc giấy tờ đầu tưhoặc Giấy triệu chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư theo hình thức củapháp quy định về đầu tư chi tiêu thì thể hiện cụ thể lý do đề xuất gia hạn sử dụng đất tại
Điểm 4 của Đơn đăng ký biến hễ đất đai, tài sản nối sát với khu đất theo mẫu số09/ĐK.

Xem thêm: 5+ Cách Dạy Trẻ 5 Tuổi Học Toán, 5+ Cách Dạy Bé Học Toán Tư Duy Cho Trẻ Hiệu Quả

+Chứng từ sẽ thực hiện xong nghĩa vụ tài thiết yếu (nếu có).

Trườnghợp dữ liệu nước nhà về người dân được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của cácngành, các lĩnh vực (trong kia có lĩnh vực đất đai) thì cơ quan mừng đón hồ sơsử dụng dữ liệu từ đại lý dữ liệu nước nhà về người dân mà ko yêu cầu tín đồ nộphồ sơ bắt buộc nộp bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy minh chứng quân độihoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc sách vở khác để chứng minh nhânthân.

* con số hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:(sửa đổi, bửa sung)

+Không vượt 07 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ hợp lệ.

+Thời gian này sẽ không tính thời hạn các ngày nghỉ, ngày lễ hội theo luật pháp củapháp luật; ngoại trừ thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiệnnghĩa vụ tài thiết yếu của người tiêu dùng đất; ko tính thời hạn xem xét xử lý so với trường hợp thực hiện đất tất cả vi phạmpháp luật, thời hạn trưng cầu giám định.

+Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có đk kinh tế- thôn hội khó khăn khăn, vùng có điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội quan trọng khó khăn thì thờigian triển khai được tạo thêm 10 ngày.

+Kết quả giải quyết và xử lý thủ tục hành chủ yếu phải trả cho những người sử dụng đất, công ty sở hữutài sản gắn sát với khu đất trong thời hạn không thực sự 03 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngàycó hiệu quả giải quyết.

Đốivới những địa phương mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyểnhồ sơ, xử lý và trả tác dụng giải quyết thủ tục theo yêu cầu về thời gianthì thời gian giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác giữa tín đồ cónhu cầu và Văn phòng đk đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưngkhông quá thời hạn thực hiện giấy tờ thủ tục do ubnd cấp thức giấc quy định.

- Đối tượng triển khai thủtục hành chính: Hộgia đình, cá nhân sử dụng đất ngoại trừ khu technology cao, khu ghê tế.

- Cơ quan triển khai thủtục hành chính:

+Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân cấp huyện.

+Cơ quan liêu trực tiếp thực hiện: chống Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Vănphòng đk đất đai.

+Cơ quan kết hợp (nếu có): ủy ban nhân dân cấp xã, ban ngành thuế.

- hiệu quả thực hiện tại thủtục hành chính:

+Ghi vào sổ địa chính và lập hồ nước sơ nhằm Nhà nước quản lý.

+Giấy hội chứng nhận.

+Trường hòa hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ thùng nguyênvà môi trường thiên nhiên thông báo cho những người sử dụng đất cùng làm thủ tục thu hồi đất theoquy định.

- Lệ phí (nếu có):

Lệphí chỉnh lý giấy bệnh nhận:

+Khu vực thị trấn, những phường: 28.000 đồng/lần.

+Khu vực khác: 14.000 đồng/lần.

- Tên mẫu đơn, chủng loại tờkhai:

+Mẫu số 09/ĐK: Đơn đk biến động đất đai, tài sản gắn liền với khu đất ban hànhkèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của bộ Tàinguyên và Môi trường.

+Mẫu số 01: Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất.

+Mẫu số 01/TSDĐ: Tờ khai tiền thực hiện đất.

- yêu thương cầu, điều kiện thựchiện giấy tờ thủ tục hành chính (nếu có):

+Trước khi hết hạn sử dụng đất buổi tối thiểu là 06 tháng.

+Sau khi có văn bản của cơ quan bao gồm thẩm quyền về việc kiểm soát và điều chỉnh dự án chi tiêu đốivới trường hợp kiểm soát và điều chỉnh dự án đầu tư mà có biến đổi thời hạn hoạt động của dựán.

- Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính: (sửa đổi, ngã sung)

+Luật Đất đai ngày 29 mon 11 năm 2013.

+Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định chitiết thi hành một trong những điều của biện pháp Đất đai.

+Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của chính phủ sửa đổi, bổsung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành pháp luật Đất đai.

+Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 mon 12 năm 2020 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổsung một số trong những Nghị định quy định chi tiết thi hành phương tiện Đất đai.

+Thông tứ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của bộ trưởng liên nghành Bộ Tàinguyên và môi trường xung quanh quy định về làm hồ sơ địa chính.

+Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của bộ trưởng liên nghành Bộ Tàinguyên và môi trường thiên nhiên quy định về giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữunhà nghỉ ngơi và gia tài khác gắn liền với đất.

+Thông bốn số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 mon 01 năm 2015 của bộ trưởng Bộ Tàinguyên và môi trường xung quanh quy định cụ thể một số Điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CPvà Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 tháng năm trước của chính phủ.

+Thông bốn số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của bộ trưởng cỗ Tàinguyên và môi trường thiên nhiên quy định cụ thể Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng01 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định khí cụ chi tiếtthi hành công cụ Đất đai với sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các Thông tư hướng dẫnthi hành biện pháp Đất đai.

+Thông bốn số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 mon 6 năm 2021 của bộ trưởng bộ Tàinguyên và môi trường sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của những Thông bốn hướng dẫnthi hành biện pháp Đất đai.

+Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09 mon 12 năm năm nhâm thìn của Hội đồng quần chúng tỉnh
Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chính sách thu, nộp, làm chủ và sử dụngmột số loại phí, lệ tổn phí thuộc thẩm quyền ra quyết định của Hội đồng quần chúng tỉnh
Sóc Trăng.