*
chưa có phiên bản dịch giờ đồng hồ Anh của nội dung bài viết này, nhấn vào đây để trở lại trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to lớn turn back English Homepage

Tôi ước ao làm bìa đỏ, vậy Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác nối sát với khu đất lần đầu được quy định như vậy nào?


1. địa thế căn cứ pháp lý:

- phương pháp đất đai 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

- Nghị định 10/2022/NĐ-CP;

- Thông tứ 24/2014/TT-BTNMT.

Bạn đang xem: Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất chức năng y tế

2. Điều kiện cấp cho Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn sát với đất lần đầu.

*Trường hợp: cấp cho Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác gắn liền với đất lần đầu cho gần như trường hợp sau đây:

- bạn đang áp dụng đất tất cả đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia sản khác nối sát với đất theo luật pháp tại các điều 100, 101 cùng 102 của giải pháp đất đai 2013;

- bạn được đơn vị nước giao đất, dịch vụ thuê mướn đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

- tín đồ được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được vượt kế, nhận bộ quà tặng kèm theo cho quyền áp dụng đất, dìm góp vốn bởi quyền áp dụng đất; tín đồ nhận quyền sử dụng đất khi xử trí hợp đồng thế chấp ngân hàng bằng quyền thực hiện đất để tịch thu nợ;

- bạn được áp dụng đất theo tác dụng hòa giải thành so với tranh chấp khu đất đai; theo bản án hoặc đưa ra quyết định của tand nhân dân, ra quyết định thi hành án của phòng ban thi hành án hoặc quyết định giải quyết và xử lý tranh chấp, năng khiếu nại, cáo giác về khu đất đai của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền đã làm được thi hành;

- fan trúng đấu giá chỉ quyền thực hiện đất;

- người tiêu dùng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu ghê tế;

- người tiêu dùng nhà ở, tài sản khác nối liền với đất;

- người được nhà nước thanh lý, hóa giá cả nhà đất ở gắn sát với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

- người sử dụng đất tách bóc thửa, hợp thửa; nhóm người tiêu dùng đất hoặc những thành viên hộ gia đình, hai bà xã chồng, tổ chức triển khai sử dụng đất phân chia tách, hợp tốt nhất quyền áp dụng đất hiện có;

- người sử dụng đất kiến nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy ghi nhận bị mất.

*Trường hợp: Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền thực hiện đất được cấp sổ đỏ khi có tương đối đầy đủ các đk sau:

- thực hiện đất ổn định định;

- có 01 giấy sử dụng đất sau đây:

+ Những sách vở về quyền được áp dụng đất trước thời điểm ngày 15 mon 10 năm 1993 vị cơ quan gồm thẩm quyền cung cấp trong quy trình thực hiện chính sách đất đai ở trong phòng nước vn dân công ty Cộng hòa, chính phủ nước nhà Cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam bộ Việt Nam với Nhà nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất trong thời điểm tạm thời được cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đk ruộng đất, Sổ địa chính trước thời gian ngày 15 tháng 10 năm 1993;

+ giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng kèm cho quyền áp dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; sách vở và giấy tờ giao đơn vị tình nghĩa, nhà tình thương gắn sát với đất;

+ giấy tờ chuyển nhượng quyền thực hiện đất, giao thương nhà ở gắn liền với khu đất ở trước thời gian ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cung cấp xã xác thực là đã sử dụng trước thời điểm ngày 15 tháng 10 năm 1993;

+ sách vở thanh lý, hóa giá nhà ở gắn sát với khu đất ở; sách vở và giấy tờ mua đơn vị ở thuộc về nhà nước theo nguyên lý của pháp luật;

+ sách vở và giấy tờ về quyền thực hiện đất vì chưng cơ quan tất cả thẩm quyền thuộc cơ chế cũ cấp cho tất cả những người sử dụng đất;

+ những loại giấy tờ khác được xác lập trước thời gian ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo pháp luật của chủ yếu phủ.

*Trường hợp: Hộ mái ấm gia đình sử dụng đất trước ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực hiện hành mà không tồn tại giấy tờ chứng tỏ quyền sử dụng đất:

- có hộ khẩu thường xuyên trú trên địa phương

- Trực tiếp tiếp tế nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối trên vùng gồm điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội cực nhọc khăn, vùng có điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội quan trọng khó khăn, ni được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gồm đất xác thực là bạn đã áp dụng đất ổn định,

- không tồn tại tranh chấp thì được cấp cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối liền với đất và không hẳn nộp tiền sử dụng đất.

*Trường hợp: Hộ mái ấm gia đình sử dụng đất không tồn tại giấy tờ chứng tỏ quyền áp dụng đất:

- Đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 mon 7 năm 2004;

- ko vi bất hợp pháp luật về đất đai;

- Ủy ban nhân dân cấp cho xã chứng thực là đất không tồn tại tranh chấp;

- tương xứng với quy hoạch áp dụng đất, quy hoạch cụ thể xây dựng đô thị, quy hoạch thành lập điểm dân cư nông thôn đang được ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền phê duyệt so với nơi đã bao gồm quy hoạch thì được cấp cho Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác nối liền với đất.

*Hồ sơ xin cung cấp Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác nối sát với khu đất lần đầu.

- Đơn đăng ký, cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn sát với đất theo mẫu 04a/ĐK phát hành kèm theo Thông tứ 24/2014/TT-BTNMT;

- Một trong số loại sách vở quy định tại Điều 100 của chế độ Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đk về quyền sử dụng đất (nếu có);

- 1 trong các các sách vở và giấy tờ quy định tại những Điều 31, 32, 33 với 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP so với trường hợp đk về quyền tải tài sản gắn sát với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà tại hoặc công trình xây dựng xây dựng thì phải bao gồm sơ đồ nhà ở, dự án công trình xây dựng (trừ trường vừa lòng trong giấy tờ về quyền cài đặt nhà ở, công trình xây dựng đã tất cả sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, dự án công trình đã xây dựng);

- báo cáo kết trái rà soát hiện trạng sử dụng đất so với trường hợp tổ chức triển khai trong nước, đại lý tôn giáo đang thực hiện đất từ trước thời gian ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo chủng loại 08/ĐK ban hành kèm theo Thông tứ 24/2014/TT-BTNMT;

- triệu chứng từ tiến hành nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan tới sự việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với khu đất (nếu có);

- Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế so với thửa đất ngay cạnh phải gồm hợp đồng hoặc văn bạn dạng thỏa thuận hoặc đưa ra quyết định của tòa án nhân dân về câu hỏi xác lập quyền sử dụng tiêu giảm thửa đất liền kề, cố nhiên sơ đồ biểu hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa khu đất mà người sử dụng thửa đất gần kề được quyền sử dụng hạn chế;

- Giấy chứng thực đất không tồn tại tranh chấp của ubnd cấp xã;

- Các sách vở khác như: Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy đk kết hôn...

Lưu ý: trường hợp nộp bạn dạng sao thì yêu cầu đưa bản chính đi đối chiếu.

3. Chỗ nộp hồ sơ:

- Văn phòng đk đất đai.

- phòng một cửa ngõ của ubnd huyện (nếu huyện đó chưa có văn phòng đk đất đai).

Xem thêm: Giường ngủ cho trẻ em đẹp, mẫu mới, giá ưu đãi, bảng giá giường ngủ trẻ em

4. Thời hạn giải quyết:

=> Đăng ký kết đất đai, tài sản gắn sát với đất, cấp cho Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối liền với khu đất là không thực sự 30 ngày.

5. Lệ phí:

=> Được tính như sau:

Lệ phí cấp cho giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác gắn liền với khu đất lần đầu = giá chỉ tính lệ giá thành trước bạ so với nhà, khu đất X nút thu lệ phí trước bạ.

Trong đó:

- giá tính lệ tổn phí trước bạ đối với nhà, đất:

=> giá bán tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại bảng giá đất do Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực nằm trong trung ương phát hành theo qui định của luật pháp về đất đai tại thời điểm kê khai lệ tổn phí trước bạ.

- mức thu lệ phí trước bạ theo xác suất (%)

=> Nhà, khu đất mức thu là 0,5%.

Trên đó là thủ tục cung cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối liền với khu đất lần đầu.

*

Đất thực hiện ổn định nhưng mà không được cấp cho giấy ghi nhận QSDĐ, người dân kêu cứu

THẾ MỸ - lịch sự nhượng lại của bạn khác tự trước năm 2002, cùng trong sổ mục kê, phiên bản đồ địa bao gồm đều xác định là tên Ngô Tấn Hùng. Mặc dù vậy khi ông Hùng có tác dụng hồ sơ để xin cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thì cơ quan tính năng P.Ninh Diêm, thị xóm Ninh Hòa viện đủ lý do để lắc đầu cấp giấy mang lại dân.


Lý vị từ chối giải quyết và xử lý hồ sơ của dân được chống TNMTthị xóm Ninh Hòa giới thiệu là theo công văn của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xóm Ninh Hòa về bài toán đề nghị ban hành thông báo từ chối xử lý hồ sơ cấp cho giấy chứng nhận quyền áp dụng đất. Từ đó, chống TNMTthông báo không tham mưu ubnd thị buôn bản Ninh Hòa giải quyết và xử lý hồ sơ sơ của ông Ngô Tấn Hùng. Phòng TNMT thị làng mạc Ninh Hòa cứ liệu 2 lý do như sau:

Thứ nhất, địa thế căn cứ theo bản đồ địa chủ yếu đo đạc năm 1996, thửa đất số 1473, tờ phiên bản đồ số 06 được đo đạc chỉnh lý từ một trong những phần thửa khu đất số 609, tờ bản đồ 06, nhiều loại đất nghĩa địa.

*

Văn phiên bản thông báo từ bỏ chối xử lý hồ sơ ở trong nhà TNMT thị xóm Ninh Hòa gởi công dân có chữ ký nhưng chần chừ người ký

Ở tại sao thứ nhất, theo tìm hiểu của PV Tạp chí tand nhân dân, thì quanh vùng này (cả khu vực rộng lớn chứ không riêng gì phần đất mà ông Ngô Tấn Hùng đang cai quản và sử dụng) cách đây không lâu đúng thiệt là rất nhiều mồ mả. Mặc dù nhiên, hiện tại tất cả hài cốt đang được dịch chuyển đi vị trí khác. Và số đông đất đai bao phủ đất ông Hùng sẽ được cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất. Theo quy hoạch, đất quanh vùng này là đất ở đô thị.

Điển hình là đất do ông Nguyễn Phước Lộc (sinh năm 1959, là phụ thân ruột của đương kim chủ tịch UBND P.Ninh Diêm ông Nguyễn Phước Nghĩa) đứng tên vớithửa đất tất cả số 1472,diện tích 186,3m2, tờ bạn dạng đồ 06. Theo fan dân, trước đây, phần đất của ông Nguyễn Phước Lộc cũng có tương đối nhiều mồ mả. Và cụ thể hơn nữa là thửa này cũng rất được trích đo trường đoản cú thửa 609 tờ phiên bản đồ số 06 (cùng nguyên thửa với khu đất ông Hùng).

Như vậy, đất thuộc thửa cũ được trích đo ra, mồ mả tương đồng vậy thì tại sao người dân bị lắc đầu cấp GCNQSDĐvới lý do là khu đất "nghĩa địa" tuy nhiên đất của cha ruột đương kim chủ tịch UBND P.Ninh Diêm Nguyễn Phước Nghĩa lại được cấp thủ tục trơn tru? hợp lý và phải chăng UBND thị buôn bản Ninh Hòa cần thanh soát sổ và quan trọng thì tịch thu giấy ghi nhận quyền thực hiện thửa đất 1472 của ông Nguyễn Phước Lộc?

Ở nguyên nhân thứ 2, văn phiên bản của phòng TNMT thị xóm Ninh Hòa nêu không thật sự rõ ràng: “UBND P.Ninh Diêm xác định nguồn gốc đất vì chưng ông Ngô Tấn Hùng bao chỉ chiếm xây dựng nhà ở và trồng cây lâu năm vào năm 2002 sử dụng ổn định tới nay là không nên tài liệu làm hồ sơ địa bao gồm quản lý.”

Như vậy, ở tại sao này, ủy ban nhân dân P.Ninh Diêm xác minh nguồn đất là do ông Ngô Tấn Hùng bao chiếm phần hay xác định thông có niềm tin rằng “nguồn nơi bắt đầu đất vày ông Ngô Tấn Hùng bao chiếm phần là không thiết yếu xác”?

Theo tìm hiểu của PV tập san TAND, phần khu đất ông Ngô Tấn Hùng đề nghị cấp giấy bệnh nhận không tồn tại tranh chấp với bất kể ai. Với ông Ngô Tấn Hùng đã sử dụng ổn định thửa khu đất 1473 tự trước năm 2002 đến nay. Xuất phát đất này ông Hùng nhận ủy quyền (thỏa thuận miệng) từ bỏ bà è Thị Duệ (sinh năm 1967, cư trú tại địa phương) vào khoảng thời gian 2001 với giá 20 triệu đồng.

*

Bà trằn Thị Duệ xác định bà ủy quyền đất cho ông Hùng và ông Hùng đã sử dụng ổn định tự trước năm 2002 mang lại nay

Trao thay đổi với PV tập san TAND, bà Duệ cho thấy phần khu đất này được khai hoang vì chưng ông Nguyễn nhỏ (sinh năm 1966 - trú quán tại địa phương) chuyển nhượng (thỏa thuận miệng)lại cho bà với cái giá 70.000 đồng. Sau đó, vị đất có tương đối nhiều mồ mả, không kiến tạo được nhà tại nên bà Duệ chuyển nhượng lại đến ông Hùng.

Ông Nguyễn bé dại (người khai khẩn thửa đất 1473) trả lời rằng ông không nhớ đúng mực năm khai hoang, ông chỉ nhớ dịp đó đơn vị nước khuyến khích khai phá phục hóa để nâng cao đời sống.

Điều 101 biện pháp Đất đai năm 2013: cấp cho GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tại và tài sản nối liền với đất mang lại hộ gia đình, cá thể đang sử dụng đất nhưng mà không có sách vở về quyền thực hiện đất được biện pháp như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang áp dụng đất trước thời gian ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không tồn tại các sách vở quy định tại Điều 100 của luật pháp này, tất cả hộ khẩu thường trú tại địa phương với trực tiếp cấp dưỡng nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội cực nhọc khăn, nay được ủy ban nhân dân cấp xã nơi tất cả đất xác nhận là fan đã thực hiện đất ổn định, không tồn tại tranh chấp thì được cấp cho GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn sát với đất và chưa hẳn nộp tiền sử dụng đất.

Kỳ tới: Khánh Hòa: đề nghị xem lại cơ sở khẳng định đất vị nhà nước thống trị ở Ninh Hòa