mang đến tôi hỏi: Đề xuất mở rộng đối tượng người tiêu dùng nhận chuyển nhượng quyền áp dụng đất trồng lúa ví dụ như thế nào? câu hỏi của anh Tự đến từ Bình Định.
*
Nội dung thiết yếu

Đề xuất mở rộng đối tượng người sử dụng nhận chuyển nhượng quyền áp dụng đất trồng lúa ví dụ như ráng nào?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 191 hiện tượng Đất đai 2013 cơ chế như sau:

Trường đúng theo không được trao chuyển nhượng, nhận tặng kèm cho quyền thực hiện đất1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, xã hội dân cư, các đại lý tôn giáo, người việt nam định cư làm việc nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước không tính không được trao chuyển nhượng, nhận khuyến mãi cho quyền thực hiện đất so với trường hợp mà lao lý không được cho phép chuyển nhượng, bộ quà tặng kèm theo cho quyền sử dụng đất.

Bạn đang xem: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất chức năng khoa học công nghệ

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, khu đất rừng chống hộ, khu đất rừng quánh dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường vừa lòng được chuyển mục đích sử dụng khu đất theo quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất đang được cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền phê duyệt.3. Hộ gia đình, cá thể không thẳng sản xuất nông nghiệp trồng trọt không được nhận chuyển nhượng, nhận bộ quà tặng kèm theo cho quyền sử dụng đất trồng lúa.4. Hộ gia đình, cá thể không được nhận chuyển nhượng, nhận bộ quà tặng kèm theo cho quyền thực hiện đất ở, đất nntt trong khoanh vùng rừng phòng hộ, trong phân khu bảo đảm nghiêm ngặt, phân quần thể phục phục sinh thái ở trong rừng quánh dụng, nếu không sinh sinh sống trong khoanh vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Căn cứ tại khoản 4 Điều 49 Dự thảo lao lý Đất đai (sửa đổi) khuyến cáo như sau:

Điều kiện triển khai các quyền gửi đổi, gửi nhượng, đến thuê, thuê mướn lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất ...4. Tổ chức tài chính được nhận chuyển nhượng ủy quyền đất nông nghiệp phải gồm phương án sử dụng đất nông nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Phương án sử dụng đất nông nghiệp phải thể hiện những nội dung sau:a) Tên tổ chức kinh tế;b) Địa điểm, diện tích đất sử dụng;c) mục đích sử dụng đất;d) thủ tục sản xuất kinh doanh nông nghiệp (lập dự án đầu tư chi tiêu hay không lập dự án đầu tư);đ) Vốn đầu tư;e) Thời hạn áp dụng đất mà tổ chức kinh tế tài chính đề nghị;g) giai đoạn sử dụng đất....

Như vậy theo dụng cụ hiên hành tổ chức tài chính không được trao chuyển nhượng khu đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân (trừ trường thích hợp được chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất sẽ được cơ sở nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) để tiến hành dự án tiếp tế nông nghiệp.

Điều này làm tinh giảm việc chi tiêu vào phân phối nông nghiệp, không khuyến khích cải cách và phát triển sản xuất nông nghiệp, huy động các nguồn lực đầu tư chi tiêu vào lĩnh vực nông nghiệp phù hợp với phân phối nông nghiệp hàng hóa tập trung, bài bản lớn.

Do đó, Dự thảo khí cụ đã sửa đổi theo hướng không tinh giảm tổ chức kinh tế tài chính được nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất trồng lúa tự hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, điều kiện tổ chức tài chính nhận ủy quyền đất trồng lúa phải có phương án áp dụng đất nông nghiệp được ủy ban nhân dân cấp thức giấc chấp thuận.

*

Đề xuất mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất trồng lúa ví dụ như cố nào? (Hình tự Internet)

Trường đúng theo nào gửi đất trồng lúa sang nhiều loại đất khác trong team đất nông nghiệp phải xin phép cơ quan bao gồm thẩm quyền theo Dự thảo?

Căn cứ trên điểm a khoản 1 Điều 121 Dự thảo qui định Đất đai (sửa đổi) khuyến nghị như sau:

Chuyển mục tiêu sử dụng khu đất 1. Các trường vừa lòng chuyển mục tiêu sử dụng đất yêu cầu được phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền mang đến phép:a) gửi đất trồng lúa, đất rừng chống hộ, đất rừng quánh dụng, đất rừng cung ứng là rừng tự nhiên sang loại đất không giống trong nhóm đất nông nghiệp;b) đưa đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;c) Chuyển các loại khu đất khác sang đất chăn nuôi tập trung;d) Chuyển mục tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp & trồng trọt được chính sách tại Điều 118 sang các loại đất phi nông nghiệp quy định tại những Điều 119 hoặc Điều 120 của nguyên lý này. đ) chuyển đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở sang đất ở; e) đưa sang đất thương mại, dịch vụ so với các các loại đất: khu đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất áp dụng vào mục đích nơi công cộng có mục tiêu kinh doanh; đất sản xuất, marketing phi nông nghiệp; g) đưa sang đất các đại lý sản xuất phi nông nghiệp so với các một số loại đất: khu đất thương mại, dịch vụ; khu đất xây dựng công trình sự nghiệp....

Như vậy, các trường hợp gửi đất trồng lúa sang loại đất khác trong team đất nntt phải được cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền cho phép được triển khai theo giải pháp trên.

Đất trồng lúa bao gồm những loại nào theo Dự thảo phương tiện Đất đai sửa đổi?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 176 Dự thảo hiện tượng Đất đai (sửa đổi) lời khuyên như sau:

Đất trồng lúa1. Đất trồng lúa có đất chăm trồng lúa cùng đất trồng lúa còn lại. Đất chuyên trồng lúa là khu đất trồng từ nhì vụ lúa trở lên.2. Bên nước có chế độ hỗ trợ, đầu tư chi tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học tập và công nghệ hiện đại mang đến vùng quy hoạch trồng lúa bao gồm năng suất, quality cao.3. Người tiêu dùng đất trồng lúa có nhiệm vụ cải tạo, làm tăng mức độ màu mỡ thừa của đất; không được chuyển sang thực hiện vào mục đích trồng rừng, chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản, làm cho muối cùng vào mục tiêu phi nông nghiệp còn nếu không được phòng ban nhà nước có thẩm quyền mang đến phép.4. đơn vị nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, tiêu giảm chuyển khu đất trồng lúa sang thực hiện vào mục tiêu phi nông nghiệp. 5. Bạn được công ty nước giao đất, dịch vụ thuê mướn đất để thực hiện vào mục tiêu phi nông nghiệp trồng trọt từ đất chuyên trồng lúa nên nộp một khoản tiền nhằm bảo vệ, cách tân và phát triển đất trồng lúa theo mức sử dụng của chủ yếu phủ. 6. Người tiêu dùng đất trồng lúa được biến đổi cơ cấu cây trồng, trang bị nuôi trên khu đất trồng lúa cùng được sử dụng một phần trăm đất để xây đắp công trình ship hàng trực tiếp mang lại sản xuất nông nghiệp trồng trọt nhưng không làm mất đi đi điều kiện cần thiết để trồng lúa theo quy hoạch, tương xứng với lý lẽ của pháp luật.

Như vậy theo qui định trên khu đất trồng lúa tất cả đất chuyên trồng lúa và đất trồng lúa còn lại. Đất chuyên trồng lúa là khu đất trồng từ nhị vụ lúa trở lên.

function t
S() x=new Date(); x.set
Time(x.get
Time()); return x; function y2(x) x=(x 11) ap ="PM"; ;return ap; function d
T() if(fr==0) fr=1; document.write(""+eval(o
T)+""); t
P.inner
Text=eval(o
T); set
Timeout("d
T()",1000); var d
N=new Array("Chủ nhật,","Thứ hai,","Thứ ba,","Thứ tư,","Thứ năm,","Thứ sáu,","Thứ bảy,"),m
N=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,o
T="d
NS().get
Day()>+" Ngày "+t
S().get
Date()+" tháng "+m
NS().get
Month()>+" năm "+y2(t
S().get
Year())"; d
T();

Giới thiệu


*Quá trình hình thành và vạc triển
Giới thiệu
Thông tin sự kiện
Văn phiên bản Quy phi pháp luật
Thông tin hoạt động
Thông tin xử phạt vị phạm hành chính
Thông tin quy hoạch

*trang web liên kết tp hcm city web q.1 Quận 2 quận 3 Quận 4 q5 Quận 6 q.7 Quận 8 Quận 9 q.10 Quận 11 q.12 Quận Bình Tân Quận bình thạnh Quận gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức Huyện huyện bình chánh Huyện đề nghị Giờ thị trấn Củ bỏ ra Huyện Hóc Môn Huyện đơn vị Bè Sở phượt Sở xuất bản Sở Y tế Hiệp hội bất động sản nhà đất TPHCM bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh Cục thuế thành phố hcm Sở bốn pháp Sở NN&PTNT Sở Khoa học công nghệ Sở Quy hoạch bản vẽ xây dựng Chi Cục bảo vệ môi trường bỏ ra Cục Văn thư - giữ trữ tp.hcm Trung trung tâm đo đạc phiên bản đồ

SỐ LƯỢT truy nã CẬP


4
5
4
8
9
6
7
6
hướng dẫn thủ tục 31 Tháng Mười nhì 2022 10:05:00 SA

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

những thủ tục hành bao gồm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở vẫn được cập nhật thường xuyên ngay trong khi có sự đổi khác

Phần 1Các Quyết định công bố hạng mục TTHC của Ủy ban quần chúng. # thành phố, bao gồm

 

Phần 2. Tiến trình từng TTHC cố thể

I. Lĩnh vực thống trị chất thải rắn: Đã công bố theo quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tp.hcm và sẽ được huỷ bỏ theo Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố.

II. Nghành nghề dịch vụ Tài nguyên nước: 

A. Các thủ tục đã công bố theo Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 01 mon 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tp Hồ Chí Minh

   1. Giấy tờ thủ tục cấp giấy tờ thăm dò nước bên dưới đất đối với công trình tất cả lưu lượng từ trăng tròn m3/ngày đêm mang lại dưới 3.000 m3/ngày đêm - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về tại đây

2. Thủ tục gia hạn, kiểm soát và điều chỉnh nội dung giấy tờ thăm dò nước dưới đất so với công trình bao gồm lưu lượng từ đôi mươi m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về trên đây

3. Giấy tờ thủ tục cấp giấy phép khai thác, áp dụng nước bên dưới đất đối với công trình tất cả lưu lượng từ đôi mươi m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về trên đây

4. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, áp dụng nước dưới đất đối với công trình bao gồm lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm cho dưới 3.000 m3/ngày đêm - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về trên đây

5. Giấy tờ thủ tục cấp giấy tờ khai thác, áp dụng nước mặt so với công trình cho thêm vào nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu giữ lượng bên dưới 2 m3/giây; phát năng lượng điện với năng suất lắp sản phẩm công nghệ dưới 2 ngàn kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về trên đây

6. Giấy tờ thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, thực hiện nước mặt so với công trình cho cung ứng nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lại lượng dưới 2 m3/giây; phát năng lượng điện với năng suất lắp đồ vật dưới 2 nghìn kw; cho các mục đích không giống với lưu lại lượng bên dưới 50.000 m3/ngày đêm - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về trên đây

7. Thủ tục cấp giấy phép khai thác, thực hiện nước đại dương cho mục tiêu sản xuất, tởm doanh, dịch vụ với lưu lại lượng bên dưới 100.000 m3/ngày đêm - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về trên đây

 8. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy tờ khai thác, thực hiện nước đại dương cho mục đích sản xuất, gớm doanh, dịch vụ với lưu giữ lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

 9. Thủ tục cấp thủ tục phép xả nước thải vào mối cung cấp nước với lưu giữ lượng từ 20 m3/ngày đêm mang lại dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm so với các hoạt động khác - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây (Đã được bãi bỏ theo Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban quần chúng thành phố).

 10. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung bản thảo xả nước thải vào mối cung cấp nước với lưu lại lượng từ trăng tròn m3/ngày đêm mang lại dưới 30.000 m3/ngày tối đối với chuyển động nuôi trồng thủy sản; với lưu giữ lượng từ trăng tròn m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm so với các hoạt động khác - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về trên đây (Đã được huỷ bỏ theo Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban quần chúng. # thành phố).

11. Thủ tục cấp lại bản thảo tài nguyên nước (Giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy tờ khai thác, sử dụng nước bên dưới đất; bản thảo khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; giấy tờ xả nước thải vào nguồn nước) - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về trên đây

12. Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

13. Giấy tờ thủ tục cấp bản thảo hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về trên đây

14. Giấy tờ thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy tế bào vừa cùng nhỏ - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về trên đây

15. Giấy tờ thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới khu đất quy mô vừa với nhỏ - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

16. Thủ tục lấy chủ ý cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư chi tiêu xây dựng hồ, đập bên trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về trên đây

17. Thủ tục thẩm định, phê duyệt giải pháp cắm mốc giới hành lang đảm bảo an toàn nguồn nước so với hồ chứa thủy điện cùng hồ chứa thủy lợi - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về tại đây

 B. Các thủ tục đã công bố theo Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 1. Tính tiền cung cấp quyền khai quật tài nguyên nước so với công trình chưa vận hành - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về tại đây

 2. Điều chỉnh tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về tại đây

 3. Tính tiền cung cấp quyền khai thác khoáng sản (làm vật tư xây dựng) thông thường, than bùn, tài nguyên tại các khoanh vùng có khoáng sản phân tán, nhỏ dại lẻ vẫn được cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh khoanh định và công bố - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

 

III. Nghành Môi trường: Đã ra mắt theo Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay không thể áp dụng theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020, sẽ làm thủ tục trình UBNDTP bãi bỏ theo thẩm quyền. 

1.Thủ tục kiểm tra, xác thực các công trình đảm bảo an toàn môi trường giao hàng giai đoạn quản lý dự án - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về trên đây . (Không còn vận dụng đang trình UBNDTP bãi bỏ)

2. Thủ tục chứng thực đăng ký kế hoạch bảo đảm môi trường - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây (Không còn áp dụng đang trình UBNDTP kho bãi bỏ)

  IV. Nghành Địa chất và Khoáng sản: Đã công bố theo Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 và đưa ra quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 23 mon 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 1. Thủ tục cấp thủ tục phép thăm dò khoáng sản ở khoanh vùng không đấu giá chỉ quyền khai thác tài nguyên (làm vật tư xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, bé dại lẻ đã được cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh khoanh định với công bố) - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về trên đây

 2. Thủ tục cấp thủ tục phép thăm dò tài nguyên ở quanh vùng đấu giá bán quyền khai thác khoáng sản (làm vật tư xây dựng thông thường, than bùn, tài nguyên tại các quanh vùng có tài nguyên phân tán, nhỏ tuổi lẻ sẽ được bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên khoanh định với công bố) - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về trên đây

 3. Thủ tục gia hạn bản thảo thăm dò khoáng sản (làm vật tư xây dựng thông thường, than bùn, tài nguyên tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ dại lẻ đang được bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên khoanh định cùng công bố) - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

 4Thủ tục trả lại giấy tờ thăm dò khoáng sản hoặc trả lại 1 phần diện tích khoanh vùng thăm dò khoáng sản (làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đang được cỗ Tài nguyên và môi trường khoanh định với công bố) - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về trên đây

 5Thủ tục chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò khoáng sản (làm vật tư xây dựng thông thường, than bùn, tài nguyên tại các khoanh vùng có tài nguyên phân tán, nhỏ dại lẻ đã được cỗ Tài nguyên và môi trường khoanh định với công bố) - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

 6Thủ tục phê để mắt trữ lượng khoáng sản (làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các quanh vùng có tài nguyên phân tán, bé dại lẻ đã được cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên khoanh định và công bố). - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về tại đây

 7Thủ tục đấu giá bán quyền khai thác tài nguyên ở quanh vùng chưa thăm dò khoáng sản và ở khoanh vùng đã có hiệu quả thăm dò tài nguyên (làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các quanh vùng có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ sẽ được bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên khoanh định cùng công bố) - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về trên đây

 8Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các quanh vùng có tài nguyên phân tán, bé dại lẻ sẽ được bộ Tài nguyên và môi trường khoanh định cùng công bố). - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về tại đây

 9Thủ tục trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (làm vật tư xây dựng thông thường, than bùn, tài nguyên tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ tuổi lẻ đang được cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh khoanh định với công bố) - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về trên đây

 10Thủ tục ủy quyền quyền khai thác khoáng sản (làm vật tư xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ dại lẻ đang được bộ Tài nguyên và môi trường khoanh định với công bố) - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

 11Thủ tục cấp giấy phép khai quật tận thu khoáng sản - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

 12Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về trên đây

 13Thủ tục trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về tại đây

 14Thủ tục phê coi xét đề án tạm dừng hoạt động mỏ khoáng sản - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

 15Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về trên đây

 16Thủ tục chấp thuận tiến hành khảo tiếp giáp tại thực địa, lấy mẫu trên mặt khu đất để lựa chọn diện tích s lập đề án thăm dò tài nguyên - (Dịch vụ công cường độ 2)- mua về trên đây

 17. Thú tục đk khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích s dự án xây dựng công trình xây dựng (đã được phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền phê để mắt hoặc chất nhận được đầu tứ mà sản phẩm khai thác chỉ được áp dụng cho công trình đó) bao hàm cả đăng ký trọng lượng cát, sỏi tịch thu từ dự án nạo vét, thông nòng luồng lạch - (Dịch vụ công mức độ 2)- cài đặt về trên đây

18Thủ tục cấp, kiểm soát và điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, cấp chứng từ phép khai thác tài nguyên ở quanh vùng có dự án đầu tư chi tiêu công trình - (Dịch vụ công cường độ 2)- download về tại đây

 

 V. Nghành nghề dịch vụ Biển với Hải đảo: Đã ra mắt theo Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày thứ 8 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố hồ Chí Minh

 a) Thủ tục cung cấp tỉnh

1. Thủ tục giao khoanh vùng biển  - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

2. Thủ tục gia hạn ra quyết định giao khu vực biển - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

3. Thủ tục trả lại khu vực biển - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây  

4. Thủ tục sửa đổi, bổ sung cập nhật quyết định giao khoanh vùng biển - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về tại đây

5. Thủ tục công nhận khoanh vùng biển - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về tại đây  

b) Thủ tục cung cấp huyện

1. Thủ tục giao khu vực biển  - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về tại đây

2. Thủ tục gia hạn ra quyết định giao khoanh vùng biển - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

3. Thủ tục trả lại khu vực biển - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về tại đây  

4. Thủ tục sửa đổi, bổ sung cập nhật quyết định giao khu vực biển - (Dịch vụ công cường độ 2) – Tải về tại đây

5. Thủ tục công nhận khu vực biển - (Dịch vụ công mức độ 2) – Tải về tại đây  

  V. Lĩnh vực khí tượng thủy văn: Đã công bố theo Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 29 tháng bốn năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố hồ Chí Minh.

1. Thủ tục cung cấp phép chuyển động dự báo, lưu ý khí tượng thủy văn - (Dịch vụ công mức độ 3) – Tải về trên đây

2. Giấy tờ thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, chú ý khí tượng thủy văn - (Dịch vụ công mức độ 3) –Tải về tại đây

3. Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung cập nhật giấy phép vận động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn - (Dịch vụ công cường độ 3) – Tải về tại đây

VI. Nghành đất đai: 

 A. Thủ tục hành thiết yếu thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp thị xã (Ban hành kèm theo ra quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày thứ 2 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban dân chúng thành phố)

 1. Thủ tục giao đất, dịch vụ cho thuê đất mang lại hộ gia đình, cá nhân; giao khu đất cho cộng đồng dân cư đối với trường phù hợp giao đất, cho mướn đất không thông qua bề ngoài đấu giá bán quyền sử dụng đất - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 2. Thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất bắt buộc được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với hộ gia đình, cá nhân - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về tại đây

 

 B. Thủ tục hành chủ yếu thuộc thẩm quyền mừng đón và trả hiệu quả Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban quần chúng thành phố)

1. Thủ tục đk đất đai, tài sản gắn sát với khu đất (lần đầu) - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về tại đây

2. Thủ tục đk và cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại và gia sản khác gắn sát với đất lần đầu - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về trên đây

3. Thủ tục cấp cho Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác nối liền với đất cho người đã đăng ký đất đai lần đầu - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

4. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác nối liền với khu đất lần đầu so với tài sản nối liền với đất nhưng chủ mua không bên cạnh đó là người sử dụng đất - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về tại đây

 5. Thủ tục đăng ký biến đổi đối với tài sản nối liền với đất của người tiêu dùng đất sẽ được cấp chứng từ chứng nhận - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về tại đây

 6. Thủ tục đk đất đai lần đầu so với trường hợp cộng đồng dân cư được đơn vị nước giao đất để quản lí lý - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về trên đây

 7. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn sát với đất so với trường thích hợp đã gửi quyền áp dụng đất trước thời điểm ngày 01 mon 7 năm năm trước mà bên chuyển quyền sẽ được cấp Giấy ghi nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục gửi quyền theo phép tắc (trường thích hợp không nộp giấy hội chứng nhận) - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 8. Thủ tục đăng ký, cấp cho Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn sát với đất so với trường đúng theo đã gửi quyền áp dụng đất trước thời gian ngày 01 tháng 7 năm năm trước mà mặt chuyển quyền sẽ được cấp cho Giấy ghi nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục gửi quyền theo lý lẽ (trường hợp tất cả nộp Giấy bệnh nhận) - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về tại đây

 9. Thủ tục đưa đổi, chuyển nhượng, đến thuê, cho thuê lại, vượt kế, khuyến mãi ngay cho, góp vốn bởi quyền thực hiện đất, quyền download tài sản nối sát với đất; đưa quyền thực hiện đất, quyền cài đặt tài sản nối sát với đất của vợ ông chồng thành của chung vk và ông chồng (xác nhận biến hóa trên Giấy ghi nhận đã cấp) - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 10. Thủ tục chuyển đổi, đưa nhượng, mang lại thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi cho, góp vốn bởi quyền thực hiện đất, quyền mua tài sản nối sát với đất (cấp bắt đầu Giấy chứng nhận) - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

11. Thủ tục bán hoặc góp vốn bởi tài sản gắn liền với đất thuê ở trong nhà nước theo hiệ tượng thuê khu đất trả tiền hàng năm - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

12. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, dịch vụ cho thuê lại quyền sử dụng đất - (Dịch vụ công mức độ 2).

Xem thêm: Chương trình tiếng anh cho trẻ em, websites học tiếng anh miễn phí cho bé

 Tải về tại đây

13. Thủ tục xóa đk góp vốn bởi quyền thực hiện đất, quyền thiết lập tài sản gắn liền với đất - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 14. Giấy tờ thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn sát với đất trong số trường hợp giải quyết và xử lý tranh chấp, năng khiếu nại, tố giác về đất đai; xử trí nợ hợp đồng cố kỉnh chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản nối liền với khu đất để thực hiện án; chia, tách, thích hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp) (xác nhận biến đổi trên giấy ghi nhận đã cấp) - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về tại đây

15. Thủ tục đăng ký dịch chuyển đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết và xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố giác về khu đất đai; cách xử trí nợ đúng theo đồng cầm chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá bán quyền thực hiện đất, tài sản gắn sát với khu đất để thi hành án; chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp độc nhất hoặc phân loại quyền sử dụng đất, tài sản nối liền với khu đất của hộ gia đình, của bà xã và chồng, của tập thể nhóm người sử dụng đất (cấp mới giấy hội chứng nhận) - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 16. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa khu đất (không bao hàm trường hợp tách bóc thửa bởi Nhà nước thu hồi một trong những phần thửa đất) - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 17. Thủ tục đính thiết yếu Giấy ghi nhận đã cấp - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 C. Giấy tờ thủ tục áp dụng đối với tổ chức trong nước, cửa hàng tôn giáo, người vn định cư ở nước ngoài thực hiện dự án công trình đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá thể nước ngoài, doanh nghiệp gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ko kể (nộp làm hồ sơ tại Sở khoáng sản và môi trường Thành phố) (Ban hành kèm theo quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban quần chúng thành phố)

 D. Giấy tờ thủ tục áp dụng so với tổ chức vào nước, đại lý tôn giáo, người vn định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức triển khai nước ngoài, cá thể nước ngoài, doanh nghiệp gồm vốn đầu tư nước kế bên (nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố) ( ban hành kèm theo ra quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày thứ 2 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn sát với khu đất (lần đầu) - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 2. Thủ tục đk và cung cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác nối liền với khu đất lần đầu - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 3. Thủ tục cấp cho Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác nối sát với đất cho người đã đăng ký đất đai lần đầu - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về tại đây

 4. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác gắn sát với đất lần đầu đối với tài sản gắn sát với đất mà lại chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 5. Thủ tục đăng ký biến hóa đối với tài sản gắn liền với đất của người tiêu dùng đất sẽ được cấp chứng từ chứng nhận - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về tại đây

 6. Thủ tục đăng cam kết đất đai lần đầu đối với trường đúng theo được nhà nước giao khu đất để cai quản lý - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về tại đây

 7. Giấy tờ thủ tục đăng ký, cấp Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua nhà ở ở, dự án công trình xây dựng trong số dự án phát triển nhà ở - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 10. Thủ tục chuyển nhượng, cho thuê, thuê mướn lại, thừa kế, khuyến mãi cho, góp vốn bằng quyền thực hiện đất, quyền sở hữu gia tài khác gắn sát với khu đất (xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 11.Thủ tục chuyển nhượng, đến thuê, cho thuê lại, quá kế, tặng kèm cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gia tài khác nối liền với đất (cấp new Giấy triệu chứng nhận) - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 12.Thủ tục bán hoặc góp vốn bởi tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo bề ngoài thuê khu đất trả tiền sản phẩm năm - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 13. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, dịch vụ cho thuê lại quyền áp dụng đất, quyền mua tài sản nối sát với đất - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 14. Thủ tục xóa đk góp vốn bởi quyền thực hiện đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 15. Thủ tục đăng ký biến rượu cồn đất đai, tài sản gắn sát với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, năng khiếu nại, tố cáo về khu đất đai; cách xử trí nợ thích hợp đồng rứa chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá bán quyền thực hiện đất, tài sản nối liền với khu đất để thực hiện án; chia, tách, hòa hợp nhất, sáp nhập tổ chức triển khai (trừ doanh nghiệp) (xác nhận đổi khác trên giấy chứng nhận đã cấp) - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 16. Thủ tục đăng ký biến cồn đất đai, tài sản gắn sát với đất trong số trường hợp xử lý tranh chấp, năng khiếu nại, tố giác về đất đai; cách xử lý nợ đúng theo đồng nỗ lực chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền thực hiện đất, tài sản gắn sát với khu đất để thực hành án; chia, tách, đúng theo nhất, sáp nhập tổ chức triển khai (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp tuyệt nhất hoặc phân loại quyền sử dụng đất, tài sản gắn sát với đất (cấp bắt đầu giấy chứng nhận) - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về trên đây

 17. Thủ tục đk biến rượu cồn đất đai, tài sản gắn sát với đất do thay đổi thông tin về bạn được cung cấp Giấy chứng nhận (đổi thương hiệu hoặc giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sụt lún tự nhiên; biến hóa về tiêu giảm quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; biến đổi về tài sản nối sát với khu đất so với nội dung đã đăng ký, cung cấp Giấy ghi nhận (xác nhận thay đổi trên Giấy ghi nhận đã cấp) - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 18. Thủ tục đk biến rượu cồn đất đai, tài sản nối liền với khu đất do biến hóa thông tin về bạn được cung cấp Giấy chứng nhận (đổi thương hiệu hoặc sách vở và giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích s thửa đất do sạt lở tự nhiên; biến hóa về tinh giảm quyền thực hiện đất; đổi khác về nhiệm vụ tài chính; đổi khác về tài sản nối liền với đất so với ngôn từ đã đăng ký, cấp Giấy ghi nhận (cấp bắt đầu Giấy bệnh nhận) - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về tại đây

 19. Thủ tục chuyển từ bề ngoài thuê đất trả tiền thường niên sang thuê đất trả tiền một lượt hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê khu đất hoặc từ bỏ thuê khu đất sang giao đất bao gồm thu tiền thực hiện đất (xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 20. Thủ tục đăng ký kết xác lập quyền sử dụng tiêu giảm thửa lục địa kề sau khoản thời gian được cung cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, kết thúc quyền sử dụng giảm bớt thửa đất liền kề - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 21. Thủ tục gia hạn sử dụng đất kế bên khu công nghệ cao, khu kinh tế - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 22. Thủ tục tách bóc thửa hoặc hợp thửa khu đất (không bao gồm trường hợp bóc tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất) - (Dịch vụ công mức độ 2).Tải về tại đây

 23. Thủ tục tách thửa bởi vì Nhà nước thu hồi một phần thửa đất - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 24. Thủ tục tách thửa vì chưng chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết và xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất nền hoặc vị chia bóc hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; vị xử lý vừa lòng đồng cầm chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (xác nhận đổi khác trên Giấy ghi nhận đã cấp) - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 25. Thủ tục tách bóc thửa vì chưng chuyển quyền sử dụng một trong những phần thửa khu đất hoặc do giải quyết và xử lý tranh chấp, năng khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia bóc tách hộ gia đình, nhóm người tiêu dùng đất; bởi xử lý đúng theo đồng núm chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền thực hiện đất để thi hành án (cấp bắt đầu Giấy hội chứng nhận) - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về trên đây

 26. Thủ tục cấp đổi Giấy bệnh nhận, Giấy ghi nhận quyền mua nhà ở, Giấy ghi nhận quyền sở hữu công trình xây dựng xây dựng - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 27. Thủ tục cấp lại Giấy hội chứng nhận, Giấy ghi nhận quyền mua nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.Thủ tục đính chủ yếu Giấy chứng nhận đã cấp - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 28. Thủ tục đính bao gồm Giấy ghi nhận đã cấp - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 29. Giấy tờ thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không hẳn xin phép của cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền (xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 30. Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không hẳn xin phép của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền (cấp bắt đầu Giấy hội chứng nhận) - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 31. Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là quý giá quyền áp dụng đất - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về tại đây

 32. Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai - (Dịch vụ công mức độ 2). Tải về trên đây

 33. Thủ tục hỗ trợ thông tin, tài liệu đo đạc và bạn dạng đồ - (Dịch vụ công cường độ 2). Tải về trên đây

 

 E. Thủ tục hành chính được tiếp nhận tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Ban hành theo đưa ra quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 18 mon 7 năm 2018 của Ủy ban quần chúng. # thành phố)

1. Giấy tờ thủ tục đăng ký dịch chuyển đất đai, tài sản nối liền với đất do biến hóa thông tin về bạn được cấp Giấy ghi nhận (đổi tên hoặc sách vở và giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa khu đất do sụt lún tự nhiên; chuyển đổi về giảm bớt quyền sử dụng đất; thay đổi về nhiệm vụ tài chính; đổi khác về tài sản nối liền với đất so với ngôn từ đã đăng ký, cung cấp Giấy ghi nhận (xác nhận chuyển đổi trên Giấy ghi nhận đã cấp). Tải về tại đây

2. Thủ tục đăng ký dịch chuyển đất đai, tài sản nối sát với đất do đổi khác thông tin về người được cấp cho Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; biến đổi về tiêu giảm quyền thực hiện đất; đổi khác về nhiệm vụ tài chính; biến đổi về tài sản nối sát với khu đất so với câu chữ đã đăng ký, cấp Giấy ghi nhận (cấp new Giấy hội chứng nhận). Tải về trên đây

3. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê khu đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lượt hoặc trường đoản cú giao đất không thu tiền sử dụng đất quý phái thuê khu đất hoặc từ bỏ thuê đất sang giao đất gồm thu tiền thực hiện đất (xác nhận chuyển đổi trên Giấy ghi nhận đã cấp). Tải về trên đây

4. Giấy tờ thủ tục đăng ký kết xác lập quyền sử dụng giảm bớt thửa đất liền kề sau thời điểm được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đk thay đổi, hoàn thành quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Tải về tại đây

5. Giấy tờ thủ tục gia hạn áp dụng đất xung quanh khu technology cao, khu gớm tế. Tải về trên đây

6. Thủ tục chứng thực tiếp tục thực hiện đất nntt của hộ gia đình, cá thể khi hết hạn sử dụng đất (đối với trường hợp gồm nhu cầu). Tải về trên đây

7. Thủ tục bóc tách thửa do Nhà nước thu hồi một trong những phần thửa đất. Tải về trên đây

8. Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng 1 phần thửa đất hoặc do xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc vày chia bóc tách hộ gia đình, nhóm người tiêu dùng đất; vày xử lý hợp đồng rứa chấp, góp vốn, kê biên đấu giá quyền thực hiện đất nhằm thi hành án (xác nhận biến hóa trên Giấy chứng nhận đã cấp). Tải về trên đây  

9. Thủ tục tách thửa vày chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết và xử lý tranh chấp, năng khiếu nại, tố cáo, đấu tỷ giá của đất nền hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người tiêu dùng đất; bởi xử lý đúng theo đồng nạm chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền thực hiện đất nhằm thi hành án (cấp mới Giấy triệu chứng nhận). Tải về trên đây

10. Giấy tờ thủ tục cấp đổi Giấy bệnh nhận, Giấy chứng nhận quyền thiết lập nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Tải về tại đây

11. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng trọt của hộ gia đình, cá thể để tiến hành “dồn điền đổi thửa”. Tải về trên đây

12. Giấy tờ thủ tục cấp lại Giấy bệnh nhận, Giấy ghi nhận quyền cài nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu dự án công trình xây dựng hoặc trang bổ sung của Giấy ghi nhận do bị mất. Tải về tại đây

13. Giấy tờ thủ tục đăng ký kết chuyển mục tiêu sử dụng đất chưa phải xin phép của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền (xác nhận thay đổi trên Giấy ghi nhận đã cấp). Tải về tại đây 

 

14. Thủ tục đăng ký chuyển mục tiêu sử dụng đất chưa phải xin phép của cơ sở nhà nước có thẩm quyền (cấp mới Giấy triệu chứng nhận). Tải về trên đây

15. Thủ tục hỗ trợ dữ liệu đất đai. Tải về trên đây

 

1. Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn sát với đất. Cài đặt về tại đây

2. Thủ tục Đăng ký thế chấp ngân hàng dự án chi tiêu xây dựng đơn vị ở, nhà ở hình thành trong tương lai. Cài về tại đây

3. Thủ tục Đăng ký thế chấp vay vốn tài sản gắn liền với đất chưa hẳn là nhà tại mà tài sản đó đã tạo nên nhưng chưa được chứng dìm quyền sở hữu trên giấy tờ chứng nhận. Thiết lập về tại đây

4. Thủ tục Đăng ký bảo giữ quyền sở hữu trong ngôi trường hợp giao thương tài sản nối liền với đất bao gồm bảo lưu lại quyền sở hữu. Thiết lập về tại đây

5. Thủ tục Đăng ký đổi khác nội dung biện pháp bảo vệ bằng quyền áp dụng đất, tài sản nối sát với đất vẫn đăng ký. Tải về tại đây

6. Thủ tục thay thế sai sót ngôn từ biện pháp bảo đảm an toàn bằng quyền áp dụng đất, tài sản nối sát với đất đã đk do lỗi của cơ quan đăng ký. Download về tại đây

7. Thủ tục Đăng ký kết văn phiên bản thông báo về việc xử lý gia tài thế chấp bởi quyền áp dụng đất, tài sản nối sát với đất. Mua về tại đây

8. Thủ tục gửi tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng giao thương mua bán nhà ở. Mua về tại đây

9. Thủ tục Xóa đk biện pháp đảm bảo an toàn bằng quyền áp dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tải về tại đây